Un enfocament realista sobre els adolescents i les drogues

Aquest document és una traducció del best-seller «Safety First» del que als Estats Units s’han distribuït més de 300.000 còpies i que pretén oferir informació sobre les drogues i els efectes del seu consum des d’una perspectiva realista.

safety-first drugs

Els adolescents d’avui han estat exposats des de l’escola primària als missatges antidrogues a l’escola, la televisió, i en programes comunitaris. Aquests missatges antidrogues són majorment dissenyats per generar por entre la gent jove, fomentant l’abstinència a l’alcohol i altres drogues.

No obstant això, tot i les despeses del govern federal en matèria de prevenció de drogues que superen els 1.300.000.000 dòlars a l’any en diversos programes, i malgrat les reprimendes de part dels seus pares;

molts adolescents han rebutjat el mantra de «digues no a les drogues» i han consumit alcohol i altres substàncies durant el seu pas per la secundària.

Els pares també han rebut moltíssima informació – podríem dir que se’ls ha bombardejat amb ella – per mitjà de cartells publicitaris, diaris i missatges electrònics que els exhorten a què parlin amb els seus fills adolescents, els fixin límits clars i els transmetin les conseqüències de desobeir les normes.

 

Enllaç al doc

Rosenbaum, M., La seguridad ante todo. Un enfoque realista sobre los adolescentes y las drogas. Berkeley, Drug Policy Alliance, 2014, 52 p.

Font : drogomedia.com

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.