Protocol d’intervenció des del treball social en els Centres d’Atenció a les Drogodependències

Aquest protocol s’ha elaborat amb la participació de treballadors socials de tots els CAD del Instituto de Addicciones de Madrid i representa un esforç de sistematització de les diferents actuacions del treballador social i de registre de les millors pràctiques desenvolupades…