Relació entre trastorns de personalitat , heroïna i VIH

En els últims anys ha augmentat considerablement la preocupació sobre el diagnòstic i tractament dels pacients amb abús de drogues, trastorns de la personalitat i seroconversió a VIH .

antisocial

L’objectiu d’aquest estudi realitzat per professionals de l’Hospital de Santa Maria del Mar de Lleida, és aprofundir en la pluripatologia que aquests pacients presenten , i comprendre quins factors poden ser determinants en el desenvolupament de la seva patologia .

S’ha relacionat la comorbiditat psiquiàtrica amb les variables : determinació del VIH, via d’administració i abús o polidrogodependencia a altres drogues . I també la comorbiditat de la positivitat del VIH amb les variables : diagnòstic psiquiàtric de la patologia associada , via d’administració i abús o polidrogodependencia a altres drogues .

Resultats

S’ha inclòs 349 pacients de l’Hospital Santa Maria de Lleida . Un 29,5 % (n = 103 ) de la mostra presenta un trastorn antisocial de la personalitat i un 6,6% (n = 23 ) un trastorn límit de la personalitat . Es va observar com el grup amb trastorn antisocial de la personalitat presentava una major proporció de VIH positius el 49,5% , (n = 46 ) que qualsevol dels altres dos grups . Aquestes diferències han resultat estadísticament significatives , de manera que els pacients afectats per trastorn antisocial de la personalitat presentaven un risc 2,3 vegades superior a tenir positivitat al VIH que els pacients sense comorbiditat associada .

Conclusions

La psicopatologia està significativament associada amb nivells més alts de conductes de risc relacionades amb el VIH en pacients drogodependents .

Utgés, M./ et al. Los trastornos de la personalidad en adictos a la heroína y la seroconversión al VIH, una asociación relevante. Revista Española de Drogodependencias, vol. 38, nº 2, 2013, 139-148 págs.

Podeu descarregar-lo en pdf des d’aquí.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.