Què en sabem de les cigarretes electròniques?

Les cigarretes electròniques aprofiten el buit legal per saltar-se els controls sanitaris i encara no se’n coneixen bé els seus efectes. Des de les Xarxes Sanitàries sense fum ja en reclamen la prohibició.

 

cigarretes electroniques

1. Les substàncies inhalades afecten a la salut?

Entre les substàncies inhalades, està el propilenglicol utilitzat també en inhaladors i que té propietats irritants i pot ser tòxic. A més, no es coneix si canvia el seu efecte en vapor escalfat i si les concentracions en cas d’ús continuat tindrien efectes nous. Els continguts no tenen control sanitari i per tant, es desconeixen els seus efectes. Per altre part, als fumadors que preguntin per aquesta opció, es recomana que se’ls aconselli el mateix que quan es pregunta per mètodes alternatius sense evidència científica: que hi ha fàrmacs per ajudar a fumar que funcionen.  Només seria vàlid si hi ha un pla pre-establert de reducció gradual del contingut nicotínic, del contrari, ja s’observen casos de simple substitució d’una manera de rebre nicotina per una altra, sent un bon negoci per al que el ven, perquè el client s’hi fa també addicte i, per tant, no exempt dels efectes cardiovasculars que pot tenir la nicotina.

2. El fum de les cigarretes electròniques té efectes nocius en els fumadors passius?

No es coneixen els efectes que aquest vapor pot tenir en els fumadors passius ja que és un dispositiu que està fora de tot control sanitari i alimentari. Els líquids utilitzats en aquests dispositius no estan regulats, per aquest motiu hi ha molta vari­abilitat en el contingut d’aquests líquids entre diferents marques i dins la mateixa marca.

3. Funcionen per deixar de fumar?

Recordem que les cigarretes electròniques no estan comercialitzades com a fàrmac, per la qual no hi ha dades científiques que avalin que siguin útils per deixar de fumar. Cal evidència científica robusta per prendre decisions definitives, tant en el sentit de descartar o de recomanar aquest producte com a teràpia per a la cessació.

 El que sí que és clar, i ha estat constatat per la pròpia OMS i altres agències, és que

l’ús de les cigarretes electròniques està malmetent la “desnormalització” del tabac que havíem aconseguit en la darrera dècada, 

doncs manté la semblança en les formes amb la cigarreta clàssica. De fet, bona part del màrqueting de les cigarretes electròniques es fonamenta en el seu disseny glamorós i en que no són estrictament fum (vapor) i no ser un producte del tabac, per tant, aprofitant el buit legal, es poden utilitzar en els llocs regulats per les lleis d’espais sense fum.

Per això les xarxes de centres sanitaris sense fum s’han pronunciat per tal que Prohibeixin per normativa pròpia de règim intern l’ús de cigarretes electròniques en les seves de­pendències, tant en els llocs tancats (edificis) com en el seu recinte a l’aire lliure, de forma similar al que estableix l’actual normativa (llei 42/2010) de mesures sanitàries de control del tabaquisme per als productes del tabac.

 

Posicionament de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i de la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum sobre l’ús de les cigarretes electròniques en els centres sanitaris

En els darrers mesos ha augmentat la presència i comercialització de cigarretes electròniques (dispositius electrònics de vaporització de nicotina o altres substàncies amb forma de cigarreta) en el nostre medi. A més de la possibilitat de compra per internet, diferents establiments especialitzats estan oferint aquests dispositius, utilitzant missatges contradictoris o poc contrastats sobre la seva seguretat, la reducció del risc en comparació de les cigarretes, la seva utilitat com a mètode per reduir el consum de tabac o deixar de fumar i la possibilitat d’usar-les en llocs on és prohibit fumar segons la legislació vigent. L’ús de cigarretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot causar confusió degut a la seva semblança amb les cigarretes tradicionals, l’emissió de “vapor” semblant al fum ambiental de tabac i pot comprometre la «desnormalització» del consum del tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabac.

Degut a que l’aparició de les cigarretes electròniques és recent, encara no hi ha prou evidència científica concloent a favor o en contra de l’ús d’aquests dispositius:
– Estudis preliminars indiquen que les cigarretes electròniques són probablement menys tòxiques que les cigarretes convencionals, però encara no hi ha evidències de la seva utilitat com a possible estratègia de reducció de danys.
– Malgrat el seu creixent ús, no es disposa d’evidències científiques sobre la seva eficàcia com a mètode per deixar de fumar. Actualment s’estan duent a terme assajos clínics controlats.
– No existeixen evidències concloents a favor o en contra de la seguretat del seu ús, especialment a llarg termini, ni dels potencials efectes de l’exposició passiva als aerosols generats per les cigarretes electròniques.
– Els líquids utilitzats en aquests dispositius no estan regulats. Per aquest motiu hi ha molta variabilitat en el contingut d’aquests líquids entre diferents marques i dins la mateixa marca. Per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que alguns líquids puguin contenir impureses o tòxics no identificats en l’etiquetatge.

Per tot això, i pel buit legal que hi ha en aquest moment, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum recomanen que els hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris:

– Prohibeixin per normativa pròpia de règim intern l’ús de cigarretes electròniques en les seves dependències, tant en els llocs tancats (edificis) com en el seu recinte a l’aire lliure, de forma similar al que estableix l’actual normativa (llei 42/2010) de mesures sanitàries de control del tabaquisme per als productes del tabac.
– Prohibeixin per normativa pròpia de règim intern la venda, promoció o publicitat d’aquests dispositius en les seves dependències, de forma similar al que estableix l’actual normativa (llei 42/2010) de mesures sanitàries de control del tabaquisme per als productes del tabac.

Barcelona, Juliol 2013

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.