Què en pensen els polítics actuals de les drogues ?

El debat sobre la regularització o les conseqüències nefastes de l’actual guerra contra les drogues no tenen lloc entre les Conclusions i recomanacions de l’Informe de la Comissió Mixta Congrés-Senat per l’Estudi del Problema de les Drogues.
 
 
 
El passat 31 de maig, el Butlletí Oficial de les Corts Generals publicava l’Informe aprovat per la Ponència sobre «Sistemes de Tractament i Atenció en Drogodependència. Claus per al Futur «, constituïda en el si de la Comissió Mixta per a l’Estudi del Problema de les Drogues. El passat 14 de juny, el text va ser aprovat en els mateixos termes publicats.

L’Informe recull les reflexions de la Ponència després d’haver celebrat 13 reunions des de la seva creació, el desembre de 2008. Durant aquestes sessions, gairebé 50 experts proposats pels grups parlamentaris van comparèixer davant la Comissió. Entre ells podem trobar Francesc Hernandez i en Jordi Royo de la Diputació de Barcelona, Marta Torrents de l’Hospital del Mar, en Miquel Casas de l’Hospital de Vall d’Hebrón o en Antoni Gual de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Les consideracions generals formulades pels compareixents incideixen en la consideració de «la drogoaddicció com a malaltia«, especialment en el factor de predisposició somàtica «i en la recuperació del pacient».

A partir d’aquests pressupostos, els compareixents van exposar «l’evolució històrica del consum i de les mesures antidroga a Espanya«, la situació de les més importants substàncies estupefaents en el nostre país i l’exposició d’alguns «models de prevenció i lluita antidroga a Espanya» .

A continuació, es va elaborar un «Decàleg de propostes dels compareixents en matèria de prevenció i acció antidroga«. Els experts suggereixen una àmplia sèrie de «línies d’acció» que s’agrupen en deu punts i entre les quals cal destacar accions de prevenció, reducció del risc, diversificació i interdisciplinarietat dels models de tractament o la dignificació de pacients, professionals i espais assistencials .

Conclusions i Recomanacions

Amb aquestes bases, la Comissió va assolir un consens per a l’elaboració de les seves conclusions i les conseqüents recomanacions que van ser aprovades el 14 de juny.
En les consideracions generals prèvies a les conclusions i recomanacions de la Ponència, aquesta s’atura especialment en «la necessitat de dignificació des d’una perspectiva ètica tant dels pacients, com dels professionals i dels espais assistencials.» I afegeix: «al transcurs de les diferents compareixences davant la Ponència, s’ha posat en relleu en reiterades ocasions la necessitat d’abordar el tema de les addiccions des d’un doble aspecte de dignificació. D’una banda, els nous reptes del futur han de superar situacions de marginalitat i exclusió social, és a dir, canviar la imatge de la gent a la qual s’atén, sent imprescindible per modificar el patró del pacient atès per drogodependència o una altra addicció que, definitivament , es consideri l’addicció com una malaltia, una malaltia crònica i, per tant, l’addicte com un malalt crònic. «

Les conclusions s’agrupen al voltant dels 15 punts següents:

• Integració de les addiccions dins del Sistema Nacional de Salut (SNS).
• Integració dels professionals d’ambdues xarxes
• Professionalització i especialització de l’atenció de les addiccions dins de la cartera de serveis d’atenció primària i salut mental.
• Tractaments personalitzats i individualitzats, adaptació dels recursos a necessitats i perfils. Perspectiva biopsicosocial.
• Potenciació de noves tècniques de diagnòstic
• Programes de reducció de danys
• Potenciar la recerca en farmacologia i en neurociència.
• Valorar i implementar les noves teràpies
• Prevenció, detecció precoç i seguiment de les addiccions
• Prestar especial atenció als col.lectius més vulnerables i a les noves addiccions
• Reinserció familiar, laboral i social
• Coordinar i optimitzar els recursos entre les administracions públiques i la seva interrelació amb la iniciativa privada
• Àmbit penitenciari de les addiccions. Propostes de millora.
• Addiccions i seguretat viària
• Avaluació


Amb tot això, la Comissió realitza una sèrie de 13 recomanacions, entre les quals podríem destacar algunes com considerar les addiccions com «un problema que afecta tota la societat», la integració de les addiccions en el Sistema Nacional de Salut; reforçar la formació dels professionals i potenciar la investigació o apostar per «la reinserció com a objectiu fonamental».

A continuació, adjuntem pel seu indubtable interès el text complet publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el 31 de maig de 2011 a format pdf.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.