Perspectiva de gènere i programes sobre drogues: l’abordatge de les desigualtats

Aquest treball elaborat des de COPOLAD recull bones pràctiques i experiències, i pretén ser una eina que ajudi a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i programes en l’àmbit de les drogues.

genero drogas copolad

Malgrat el creixent reconeixement sobre la importància d’evidenciar els vincles i l’impacte dels problemes socials en dones i homes de forma diferenciada utilitzant un enfocament o perspectiva de gènere, no hi ha encara dades estadístiques, informació qualitativa ni anàlisi de gènere suficients per conèixer més i millor en quina mesura i de quina manera el problema mundial de les drogues afecta específicament a dones i homes.

El document que es presenta a continuació va ser elaborat per tal de recollir l’experiència, processos d’implementació i els resultats dels projectes i programes destinats a enfrontar els problemes relacionats amb les drogues en els països que participen del Programa de Cooperació entre Amèrica Llatina i la Unió Europea en polítiques sobre drogues (COPOLAD).

Aquest treball va tenir com a objectiu elaborar un document que recollís l’experiència, resultats i bones pràctiques en l’abordatge dels problemes relacionats amb les drogues sota una perspectiva de gènere, a fi de comptar amb una eina de suport i definició de polítiques públiques que permeti la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’atenció als problemes de producció, tràfic i consum de drogues.

S’espera que el resultat de l’anàlisi constitueixi una eina de suport i definició de polítiques. Per aquesta raó, esperem que aquest treball d’anàlisi des d’un enfocament de gènere sigui difós – tant en el sector públic com en el privat – entre responsables del disseny, implementació, seguiment i avaluació de projectes i programes; entre responsables de la presa de decisions en matèria de polítiques públiques sobre drogues, especialment entre els que exerceixen les seves funcions en els països de l’àmbit iberoamericà i; entre responsables d’organitzacions no governamentals que intervenen en prevenció, assistència i desenvolupament alternatiu.

Document sencer 

Via @drogomedia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.