Nou recurs comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents amb trastorn mental i/o addiccions

A Catalunya ja s’han posat en marxa deu equips ‘Guia’ per donar cobertura a tot el territori.

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament el primer equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents de les comarques gironines. Aquest equip, anomenat Guia, es dirigeix a la població d’entre 12 i 25 anys, amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat, sense un projecte de vida i amb dificultats per vincular-se als serveis existents. El primer equip gironí, que es va començar a configurar a finals d’any, atén actualment cinc casos i poden arribar a un màxim de 25. L’objectiu és abordar la complexitat des de tots els àmbits sent “proactius” per assolir la inclusió social.

El Guia és un equip pluridisciplinari integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del territori que es caracteritza per una accessibilitat ràpida en què el gestor de cada cas és el professional responsable d’articular la intervenció entre el pacient i els diferents serveis sanitaris, socials, de justícia, educació o benestar. La valoració de l’equip en la persona es fa en el seu entorn natural de manera que es pugui adequar a les característiques del pacient i la seva família.

L’equip Guia està format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental.

Es tracta d’un equip expert, format i avesat en la detecció de les necessitats de les persones en situacions de contenció i crisi i en la intervenció familiar. La seva base operativa s’ubica al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, però la seva acció es desplega en la comunitat, en l’espai on li calgui a la persona atesa en cada moment, ja sigui al domicili, al centre escolar o al centre sanitari.

L’equip es coordina i treballa amb els professionals de l’atenció primària, salut mental, serveis socials, serveis i centres educatius o els cossos de seguretat, entre d’altres. El director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, el doctor Claudi Camps, subratlla que els equips Guia “representen un enfocament proactiu i de treball directe a l’entorn, que busca mobilitzar tots els recursos possibles per tal de reconduir situacions que generen un gran patiment”.

El primer equip Guia gironí, que es va començar a configurar a finals d’any, atén actualment cinc casos. Tots els casos, que poden arribar fins a un màxim de 25, són prèviament valorats i aprovats per una Comissió tècnica i operativa (CTO) de la Regió Sanitària de Girona. Aquesta comissió està integrada per professionals de l’atenció a la salut mental i les addiccions de l’IAS, representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i les entitats Support-Girona i Comunitat Terapèutica del Maresme. La comissió és responsable de mobilitzar aquests recursos que necessita el jove o l’adolescent al territori.

L’atenció a la complexitat

La intervenció de l’equip Guia en cada cas pot anar des de dos mesos i fins a un any aproximadament. L’equip fa un pla terapèutic individualitzat que contempla el tractament mèdic i psiquiàtric, el treball sobre el vincle relacional i suport psicològic, la intervenció familiar, la intervenció en els episodis de crisi i la reducció de riscos, la intervenció en el medi social, educatiu o laboral de la persona atesa i la seva recuperació funcional i inclusió en els diferents entorns (educatiu, laboral i social). En aquest pla hi participen tant el pacient com la seva família i els diferents professionals de la xarxa social, educativa o judicial.

El perfil de les persones incloses al programa són joves o adolescents sense un projecte vital, amb un diagnòstic clínic de trastorns del neurodesenvolupament (trastorn de l’espectre de l’autisme, síndrome alcohòlic-fetal o TDAH), trets disfuncionals de la personalitat (trastorn límit i trastorn dissocial en persones menors de 18 anys) o funcionament intel·lectual límit i trastorn mental i de conducta. Són adolescents i joves amb comorbiditat (trastorn de conducta amb intensitat clínica moderada-greu i/o trastorn relacionat amb el consum de substàncies); tenen conductes transgressores que causen una gran alarma en l’entorn social, familiar, educatiu o laboral.

Tot això fa que les seves necessitats d’atenció siguin complexes i que requereixin un abordatge per part dels serveis socials, sanitaris, educatius, judicials, penitenciaris, policials i laborals. Solen ser casos en què els pares o tutors es troben desbordats per la situació i ni la família o la xarxa educativa disposen d’alternatives per donar-los suport; es produeix en aquest context un aïllament social, abandonament escolar, inadaptació a l’entorn o incapacitat per seguir un tractament.

A Catalunya s’han posat en marxa deu equips Guia per donar cobertura a tot el territori. L’objectiu és disminuir l’impacte social, familiar i la problemàtica mental afegida en detectar els casos en estadis precoços i la inclusió social de la persona atesa. Se n’espera obtenir a cada regió sanitària una disminució de les complicacions, seqüeles i riscos associats a l’elevada complexitat i sobretot una millora de la qualitat de vida dels joves i les seves famílies. Si aquests objectius específics s’assoleixen i es consoliden, a llarg termini s’espera assolir una reducció l’índex de fracàs escolar i evitar la cronicitat a l’etapa adulta de la població de referència.

Notícia original publicada a social.cat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.