Manual de bones pràctiques en prevenció de drogues en l’àmbit escolar

Des de la Fundació Etorkintza han elaborat aquest estudi per tal d’intentar discernir aquelles pautes i bones pràctiques que augmenten les probabilitats d’èxit de la prevenció en l’àmbit escolar.

 

escuela

 

L’èxit dels programes de prevenció de drogodependències que s’implementen en els centres escolars és producte de múltiples variables ambientals, personals, familiars, socials, etc. Si bé és cert que resultaria impossible identificar i controlar totes, sí que es poden establir una sèrie de pautes o bones pràctiques que afavoreixin un major impacte i assoliment d’objectius dels programes de prevenció. Aquest és el propòsit que es planteja la Fundació Etorkintza amb aquesta investigació.

La metodologia escollida per a aquest estudi fa servir tècniques quantitatives i qualitatives de recollida i anàlisi d’informació. En primer lloc es va recollir informació a través d’un qüestionari a 143 centres que col·laboren amb la Fundació Etorkintza, posteriorment es van entrevistar a 18 referents d’aquests centres i finalment es va realitzar un Grup d’Experts amb personal de la Fundació Etorkintza.

Les conclusions i recomanacions aportades en el document consideren aspectes actuals i relatius a l’entorn dels centres escolars (els involucrats en l’ensenyament-aprenentatge), així com les necessitats que no estan obertes i són reclamades pel personal que treballa dia a dia en aquest tema. Per a això es s’agruparen les evidències i asseveracions obtingudes en aquesta investigació, en diversos aspectes:

  • Aspectes relacionats amb el municipi en els quals se situen els centres educatius.
  • Aspectes generals del centre educatiu  
  • Aspectes relacionats amb la direcció del centre educatiu
  • Aspectes relacionats amb el professorat 
  • Aspectes relacionats amb la figura d’assessorament extern
  • Aspectes relacionats amb l‘alumnat

Enllaç al doc sencer

Via @drogomedia

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.