Llei del tabac: ni un pas enrera!

La sanitat en bloc , organitzacions ciutadanes , partits polítics i sindicats expressen la seva oposició a qualsevol marxa enrere , excepció o retrocés en la Llei del Tabac en el marc d’una Jornada a Madrid.

 

 eurovegas tabac

 

Manifest sortint de la Jornada  Eurovegas i la Llei del Tabac

Durant els últims anys Espanya ha aconseguit grans avenços en el control del tabaquisme i la protecció de la salut dels ciutadans . Les darreres lleis sorgides després d’un gran debat social , estan recolzades per l’evidència dels seus èxits sanitaris , el consens ciutadà i el sentir de la immensa majoria dels espanyols .

Davant el risc de regressió en tals progressos , el consens general aconseguit en la jornada celebrada avui , dedicada a debatre sobre un eventual canvi normatiu per donar satisfacció a l’empresa promotora del projecte Eurovegas , és el d’oposar-se a qualsevol canvi , excepció o retrocés en l’actual Llei del Tabac ( 42/2010 de 30 de desembre de 2010) .

Raons per no canviar la norma

UN GRAN AVENÇ EN LA PROTECCIÓ DE LA SALUT . S’ha aconseguit reduir en més del 90% l’exposició al fum ambiental de tabac en els espais públics compartits , evitant així més de 1.000 morts anuals .

Les dades del Ministeri de Sanitat indiquen que els ingressos per malaltia cardiovascular s’han reduït un 40% des de 2007 .

En el cas concret d’infarts , la disminució ha estat del 14% en homes i del 20 % en dones . D’altra banda , els ingressos hospitalaris per asma infantil s’han reduït més d’un 15 % el 2011 perquè els menors no inhalen fums nocius en locals d’oci .

MAJORITARI SUPORT CIUTADÀ . En l’actualitat hi ha un majoritari suport ciutadà a aquesta norma que, entre altres efectes , ha aconseguit que els treballadors dels sectors de l’oci , la restauració i el joc- que es trobaven sotmesos a nivells especialment tòxics -hagin estat els més beneficiats amb el canvi legislatiu .

EXEMPLE PER A EUROPA I ALTRES PAÏSOS. Les lleis que són clares i no donen escletxa a la interpretació es compleixen . Si es permetés fumar a Eurovegas s’obriria la porta a l’incompliment d’una llei que ens ha aportat grans beneficis en termes de salut . El Model espanyol d’espais sense fum és un exemple a nivell mundial . Així ho han entès en països com Xile , Hongria , Bulgària o el Brasil , que estan canviant les seves lleis imitant la llei espanyola .

COMPLIMENT GENERALITZAT. La llei de Tabac ha estat acceptada amb naturalitat pels espanyols com demostra el seu compliment generalitzat ( 95 al 99 % segons els serveis d’inspecció de diverses comunitats autònomes ) , excepte incidents puntuals com qualsevol altra norma . Hi ha una satisfacció general sobre els beneficis de la llei, fins i tot entre la població fumadora que , no oblidem , vol deixar de fumar en un 70 % dels casos .

La llei no ha generat conflictes , per contra ha estat un exemple de comportament social .

MENYS CONSUM DE TABAC , MÉS SALUT. La llei està funcionant i el seu impacte en el consum és evident . Segons dades del Comissionat per al Mercat de Tabacs , en els primers nou mesos de l’any , les vendes s’han situat en 1.822 milions de paquets , fet que suposa un descens del 11,7% respecte al mateix període de l’any anterior .
Al tancament de 2012 , les vendes de cigarrets es van situar en mínims històrics , en comercialitzar 2.671.000 de paquets , el que suposa una caiguda del 11% respecte a l’any anterior de més del 40% respecte a les 4.514.000 de paquets comercialitzades el 2008 .

MÉS PERSONES DEIXEN EL TABAC. La prevalença de fumadors ha passat del 26,2 % de la població major de 15 anys l’any 2006 al 23,95% el 2012 . Això suposa 950.000 adults que deixen de fumar definitivament o joves que no s’incorporen . Els espais sense fum poden ajudar a milions de fumadors a deixar el tabac o no recaure en ell després del cessament.

MENYS JOVES COMENCEN A FUMAR. Els menors comencen a donar l’esquena al tabac a desnormalizar-se seu consum en llocs públics tancats . La Llei de Tabac és una inversió per a la Salut del nostre futur .

ESTALVIEM EN DESPESA SANITÀRIA . Les millores en salut tenen a més implicacions importants en estalvi de costos sanitaris i socials . Una reducció del 40% d’ingressos hospitalaris , per exemple , suposa un estalvi de diversos milers de milions d’euros a l’any. A més els diners que els exfumadors gastaven en tabac , s’utilitza en altres productes i serveis que generen ocupació i altres beneficis socials .

NO AFECTA L’HOSTALERIA NI AL TURISME. Només algunes informacions catastrofistes , poc fonamentades i interessades , volen atemorir al sector de l’hostaleria . La majoria dels treballadors i també empresaris d’hostaleria donen suport a la Llei quan poden manifestar lliurement la seva opinió .

La llei no ha tingut efectes negatius en la freqüentació a bars i restaurants ni en el turisme , que va augmentar un 7% el 2011 .

EL 82% DE LA POBLACIÓ REBUTJA DEIXAR FUMAR A CASINOS : La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària SEMFYC va elaborar una enquesta a l’abril i maig de 2013 en centres d’atenció primària de tot Espanya a 8.494 ciutadans de totes les comunitats autònomes , entre els quals hi havia fumadors, no fumadors i exfumadors . L’enquesta indica que el 82 % dels espanyols veu malament o molt malament que es modifiqui la llei per permetre fumar en casinos i sales de joc . Per contra un retrocés o modificació legislativa donaria motius de disputes , conflictes i problemes , ja que grans col·lectius socials : menors , persones fràgils , embarassades , treballadors del sector , i altres veurien retrocedir la seva salut de forma immediata .

La societat espanyola ha optat per una convivència en espais més saludables , anteposant els interessos de salut de tots , als possibles interessos personals de fumar en determinats llocs. El dret a la salut no és negociable .

En conseqüència , el CNPT i les organitzacions signants recolzen totes les mesures encaminades a reduir l’impacte devastador del consum de tabac al nostre país, i insten el Govern a no transigir amb cap canvi que vagi en detriment de l’actual normativa sobre el consum de tabac en llocs públics .

Madrid, 12 novembre 2013

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo CNPT
Consejo General de Colegios de Médicos
Consejo General de Colegios de Enfermería
Organización Colegial de Dentistas
Consejo General de Colegios de Psicólogos
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
Sociedad Española de Cardiología
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
Asociación Nacional de Informadores de la Salud
Partido Socialista Obrero Español
Izquierda Unida
Unión para el Progreso y la Democracia
Unión General de Trabajadores
Comisiones Obreras
Iniciativa Ciudadana “Por qué Nosotros No”
Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón
Organización de Consumidores y Usuarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.