L’impacte global de les malalties mentals i les addiccions a les drogues

Sovint , la malaltia mental i les addiccions ocupen un segon pla en l’atenció mèdica . L’abús de substàncies i els trastorns psiquiàtrics reben menys recursos que altres malalties . No obstant això , els resultats d’un estudi animen a passar aquests problemes a la primera plana de la sanitat .

global

Segons les seves dades , publicats a la revista ‘ The Lancet ‘, el seu impacte a escala global és més gran del que es pensava . De fet , subratlla la investigació , aquests mals contribueixen en major mesura que el VIH o la tuberculosi a generar malaltia i discapacitat al món.

«Els nostres resultats mostren el creixent desafiament que aquestes malalties suposen per als sistemes sanitaris tant en les regions desenvolupades com en les que estan en vies de desenvolupament» , assenyalen els investigadors a la revista mèdica .

Liderats per Harvey Whiteford , de la Universitat de Queensland ( Austràlia ) , aquest equip de científics va analitzar les dades sobre salut mental i abús de substàncies inclosos a ‘The Global Burden of Disease Study 2010 ( GBD 2010 )’, el major estudi realitzat per descriure de forma sistemàtica les causes i la distribució de les principals malalties al món .

En la seva avaluació , van observar que les malalties mentals i els trastorns relacionats amb l’abús de substàncies eren la cinquena causa de mort i malaltia en tot el món . Però , quan van afinar una mica més en la seva investigació , i van mesurar l’impacte d’aquestes malalties quant a la seva capacitat per generar trastorns no letals , van trobar que aquests problemes estaven al capdavant de la llista , amb una contribució del 22,8% .

La discapacitat i els problemes de qualitat de vida que provoquen aquests trastorns són més que notables , subratllen els investigadors , els qui fan èmfasi que un gran nombre de morts degudes en última instància a la malaltia mental -com els suïcidis – podrien estar classificant-se en altres categories , de manera que el seu impacte estaria infravalorant-se.

Addiccions en augment

L’anàlisi també ha trobat diferències notables – i esperables , d’altra banda -pel que fa a les diferents regions del món . Així , per exemple la proporció de trastorns relacionats amb l’alimentació eren fins a 40 vegades més alta a la zona d’Austràlia i Àsia que a l’Àfrica subsahariana .

Segons les dades del treball , les malalties mentals i l’abús de substàncies han augmentat la seva presència en les últimes dècades , sobretot en els països en vies de desenvolupament , el que fa encara més preocupant el futur .

«Les nostres conclusions tenen implicacions substancials per a l’agenda de salut pública , atès que l’augment en l’esperança de vida suposarà que més persones amb malalties mentals i trastorns relacionats amb l’ús de substàncies viuran durant un major període de temps» .

D’altra banda, un altre treball publicat en el mateix número de ‘The Lancet ‘ dibuixa un detallat mapa del consum de quatre substàncies il · legals al món : amfetamines , cànnabis , cocaïna i opiacis ( com l’heroïna ) . Les malalties i discapacitats generades pel consum d’aquests quatre tipus de drogues han augmentat un 50% entre 1990 i 2010 .

Encara que part d’aquest increment es deu al major nombre de població , aproximadament una cinquena part d’aquest augment ( un 22 %) s’estima que és causa d’una major prevalença de persones addictes , particularment al consum d’opiacis . De les 78.000 morts atribuïdes a l’addicció a les drogues ocorregudes en 2010 , es pensa que més de la meitat es van produir per la dependència als opiacis .

A més , les dades d’aquesta anàlisi revelen que dos terços dels addictes són homes i que , amb molta diferència , el cànnabis és la droga que més es consumeix al món ( amb 13 milions d’usuaris ) .

Per la seva banda, opiacis com l’heroïna són les substàncies que més problemes de salut provoquen a tot el món .

Igual que el treball que l’acompanya a la revista mèdica , aquesta investigació també mostra importants variacions regionals . D’aquesta manera , la dependència a la cocaïna era molt elevada a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica , mentre que la seva presència en altres regions era purament anecdòtica . En el cas dels opiacis , les majors taxes de consum es van detectar a Austràlia , Àsia i Europa Occidental .

Regne Unit , EUA , Sud-àfrica i Austràlia van ser els països on més problemes de salut es van relacionar amb el consum d’estupefaents .

Enllaç a la notícia original a elmundo.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.