Les drogues i la nova normativa de Trànsit

El passat 9 de maig va entrar en vigor diverses modificacions de la llei de Trànsit i des de la clara.info ens informen d’aquelles que afecten al consum d’alcohol i altres drogues.

alcohol conduccio

La Llei de Trànsit (18º reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) inclou novetats que afecten tant a conductors de vehicles a motor, ciclistes i vianants. Aquestes son algunes de les coses que heu de tenir en compte:

El doble de multa pel doble d’alcohol

Tot i que la multa per sobrepassar el límit d’alcohol seguirà sent de 500 euros (i la retirada d’entre 4 i 6 punts del carnet), l’import de la multa pujarà a 1000 si es duplica el màxim permès i significarà la retirada de 6 punts del carnet de conduir.

El doble de multa per als i les reincidents

L’import de la multa també pujarà a 1000 euros si es tracta d’una persona infractora reincident, és a dir, que ja hagi estat sancionada el darrer any.

Vianants i l’alcohol/drogues

Als i les vianants que hagin comes qualsevol infracció de trànsit (p. ex. creuar un semàfor en vermell) o estiguin involuctrats/des en un accident, se’ls podrà fer controls tant de drogues com d’alcohol. Negar-se a fer aquestes proves estarà sancionat amb 1000 euros de multa.

Presència de drogues a l’organisme

Es prohibeix la conducció amb presència de drogues a l’organisme (excepte les que estiguin prescrites medicament i tinguin una finalitat terapèutica) i es sancionarà amb una multa de 1000 euros i la retirada de 6 punts de carnet.

Aquest darrer punt ha estat un dels més controvertits, ja que afegeix canvis significatius respecte a la normativa anterior. A partir del 9 de maig, la prova de saliva realitzada als controls amb els dispositius de la DGT (Direcció General de Trànsit) serà suficient per a imposar una multa; fins al moment, aquesta prova s’havia d’acompanyar amb una demostració de que la presència de drogues influïa en la conducció.

La nova llei explica que s’ha hagut d’esperar per implantar aquests tests a que la tecnologia de control per la saliva (considerada la menys intrusiva) sigui fiable i accessible per als controls a carretera de forma general. Tot i això, les crítiques a aquest sistema son diverses: alguns experts apunten es poden detectar substàncies que s’han consumit amb moltes hores d’antelació (6-12 hores) i que no està demostrat que afectin la capacitat de conducció i s’han donat casos de falsos positius (consums realitzats inclús dies anteriors). Alhora,  hi ha substàncies molt perilloses per a la conducció (LSD, GHB, etc.) que no son detectades per aquests dispositius. També s’obre la porta a obligar a conductors i conductores a realitzar proves mèdiques si els tests no es poden realitzar correctament.

índex

Altres normes

Altres normes d’aquesta modificació de llei son la prohibició de portar detectors de radars ( cinemòmetres), l’obligatorietat de portar casc en vies urbanes (dins de poble o ciutat) per a menors de 16 anys, la possibilitat de multar als vehicles sense haver d’aturar-los i el canvi del criteri de pes i talla pel d’estatura per als menors que poden (o no) anar al seient del copilot.

El text de la llei, en aquest enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3715.pdf

I un article que hi aprofundeix:

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-viernes-9-entra-en-vigor-la-reforma-de-la-ley-de-trafico-que-prohibe-los-detectores-de-radar-y-regula-la-prueba-de-drogas-en-el-conductor

Font: laclara.info

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.