La Diputació de Barcelona obre el centre Spott Anoia per menors amb addiccions a les drogues i pantalles

L’espai estarà ubicat a La Nau, del municipi de Piera, on també rebran suport els familiars dels atesos.

 

 

La Diputació de Barcelona ha presentat aquest divendres una nova seu del Centre SPOTT per donar servei als municipis de la comarca de l’Anoia, que estarà ubicada a l’equipament municipal la Nau de Piera i que oferirà atenció a menors d’edat que fan consums problemàtics o que presenten problemes d’addicció a drogues i pantalles, i també al suport a les seves famílies.

La iniciativa ha estat impulsada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia i l‘Ajuntament de PieraEl servei estarà disponible cada dimecres de 9.00 a 14.00 h a partir del 13 de març però, i ja es començaran a rebre derivacions del personal professional dels serveis bàsics municipals. També, les famílies i els adolescents hi poden accedir directament per sol·licitar informació.

Un psicòleg i una educadora social donaran atenció i suport per reduir o aturar les addiccions a les substàncies i a les pantalles, acompanyant i atenent els adolescents perquè abandonin aquestes conductes i assessorant les famílies per reforçar les seves capacitats educatives.

Piera, seu de l’Anoia

L’Spott Anoia és un espai descentralitzat del servei Spott -amb seu central a Barcelona-. El servei prestarà atenció especialitzada de tractament a menors d’edat. Els objectius són: prevenir i detectar l’ús problemàtic i/o l’addicció a drogues i a les pantalles; proporcionar atenció especialitzada perquè nois i noies abandonin la seva conducta addictiva i els hàbits poc saludables en relació a les drogues i a les pantalles, i que les famílies puguin reforçar les seves capacitats en la tasca educativa, comptant amb suport emocional durant tot el procés, donant resposta a la necessitat d’una detecció precoç i d’una intervenció primerenca.

Altres actuacions de prevenció a la comarca de l’Anoia

Altres actuacions desenvolupades a la comarca de l’Anoia en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències són: el Programa comunitari de prevenció de les addiccions 2015-2019 , de l’Ajuntament d’Igualada; Pla de prevenció del consum de drogues de l’Anoia, del Consell Comarcal de l’Anoia (2011-2014); Protocol de detecció i intervenció en el consum de drogues en menors d’edat escolaritzats a l’Institut Montbui de Santa Margarida de Montbui i Taller de Capacitació parental en el bon ús de les TIC en l’àmbit familiar al municipi de Piera.

L’any 2015, la Diputació de Barcelona impulsa la descentralització del servei d’intervenció amb la voluntat d’acostar-lo als ciutadans i per poder donar una resposta més propera en l’àmbit de menors d’edat amb consum de drogues i les seves famílies en el territori, garantint així l’equitat en l’atenció.

Aquesta descentralització es va iniciar amb el Projecte pilot del programa de tractament SPOTT a les àrees bàsiques de serveis socials de les comarques del Bages i del Berguedà. A l’abril del 2018 s’inicia un nou projecte de descentralització del programa de tractament SPOTT de menors d’edat a les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca del Vallès Oriental. Els serveis de descentralització Bages-Berguedà i Vallès Oriental han atès un total de 70 adolescents (70% nois i 30% noies) d’una mitjana d’edat de 15 anys. D’aquests, el 85% són per problemàtica de drogues (especialment per consum de cànnabis) i el 15% per ús problemàtic de pantalles (videojocs i xarxes socials).

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.