IV Jornada de Patologia Dual : Xarxa o xarxes ? De la connexio a la integració

La IV Jornada de Patologia Dual es celebrarà a l’hospital psiquiàtric Benito Menni de Sant Boi els propers 18 i 19 d’octubre d’aquest 2012.
Precisament perquè la recessió econòmica ha enfosquit força l’horitzó i s’albira una manca de recursos que pot comprometre seriosament el futur del nostre sector, hem de posar-nos d’acord més que mai en les fites que amb esforç entre tots hem conquerit i sobre tot a on volem arribar, allò que volem assolir malgrat els entrebancs. I això pel bé dels nostres pacients i, perquè no dir-ho, per la dignitat del nostre treball quotidià.
Amb aquest propòsit, aquesta IV Jornada de Patologia Dual mirarà, d’una banda, de recollir les conclusions i inquietuds sorgides en les diferents i importants reunions científiques que els darrers anys promouen tant els ambulatoris especialitzats, els centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS), com les Comunitats Terapèutiques (CT) i els centres de salut mental tant d’adults d’adults (CSMA) com infantojuvenils (CSMIJ) o les unitats de patologia dual (UPD). D’altra banda, i més important encara, els participants tindran l’oportunitat de compartir allà on voldríem arribar i assenyalar les dificultats que poden fer difícil el camí. 
Visió crítica i perspectives de futur
La IV Jornada de Patologia Dual, per tant, mirarà d’oferir una perspectiva actualitzada del nostre àmbit, l’atenció a les drogodependències a Catalunya, però sobretot una visió crítica de la situació que ens trobem i com caldria encarar el futur de les xarxes existents. 
És palès que hi ha interconnexió i que tots fem esforços de coordinació. Però encara no podem parlar de que treballem a una mateixa xarxa. Per això és important que la propera IV Jornada de Patologia Dual doni l’oportunitat d’una reflexió conjunta dels professionals de les (encara) diferents xarxes: CAS, CSMA/IJ, unitats de desintoxicació, patologia dual, hospitalització psiquiàtrica, CT… Les darreres, per cert, relativament poc visibles al sector i sovint sotmeses a contradiccions entre els departaments de Salut i de Benestar social. 
Hi seran representades, és clar. Se’ns parlarà d’una experiència de fusió de xarxes i de les inquietuds que es plantegen des de la coordinadora de CT, com també des de la dels CAS. Podrem assistir a la discussió sobre si s’ha complert el paper d’interconnexió de xarxes de les UPD, o sobre la relació entre CAS i CSMA/IJ, encara amb exemples escassos d’integració o convergència real i discrepàncies a l’hora de compartir malalts.

A una xarxa que hauria d’anar vers la integració, a quin ambulatori li assignem la centralitat, qui serà el hub, el CAS o el CSM? Ho esdevindrà el nou dispositiu CAS-CSM integrat? I no és menys axial el paper que duen a terme els dispositius residencials, és a dir hospitals i comunitats terapèutiques? 

Amb voluntat de superar la fragmentació detectada i sobre tot d’afrontar conjuntament l’immediat futur, la IV Jornada de Patologia Dual vol ser una oportunitat única d’aprofundiment en els reptes que ens veiem abocats a encarar.

Programa
DIJOUS 18 d’octubre
08.30 – 09.00 Lliurament de documentació 
09.00 – 09.15 Benvinguda i inauguració: Sor Luisa Cuadrón, superiora; Dr Josep Treserra, director mèdic; Dr Josep Solé, coordinador 
09.15 – 10.10 Conferència d’inici: Cristina Molina 
10.15 – 11.45 Taula I: “El rol connector de la patologia dual” 
Moderador: J. Solé
Mercè Cervantes: “La CT, imprescindible a la xarxa” 
Olga Chapinal: “Trastorn mental sever i integració de xarxes” 
Javier Valls: “Coordinar des de la UPD: més d’una dècada d’experiències” 
11.45 – 12.15 Cafè 
12.15 – 13.45 Taula II: “Atenció ambulatòria especialitzada
Moderador: J. Bordas
Miquel del Río: “Reflexions sobre l’articulació CAS-CSMA
Esther Urpinas: “Xarxes i coordinació des del CSMIJ
Mercè Gibert: “Xarxes i coordinació des de l’HD d’adolecents
Maite San Emeterio: “Programa jove de patologia dual de Les Corts
 
13.45 – 15.00 Dinar

15.00 – 17.00 Taula III: “Patologia Dual a les CT: ara i sempre
Moderador: Joan-Artur Sales
Lluís Maestre: “Evolució de la intervenció en patologia dual a la CT
Jordi Morillo: “Integració de persones amb patologia dual en el procés terapèutic de CT
Pere Martí: “CT amb tractament específic per patologia dual

DIVENDRES 19 d’octubre

09.00 – 10.30 Taula IV: “Patologia dual: reflexions, propostes i perspectives des dels CAS
Moderador: Víctor Martí
Enric Batlle: “Que cal preservar de la xarxa de drogues?
Eulàlia Sabater: “Integració? Sí, però mentres solucionem problemes
José M. Vázquez: “Xarxes, coordinació i recerca
10.30 – 11.00 Cafè

11.00 – 13.30 Taula V: “Necessitats d’atenció de les patologies duals: recursos i itineraris
Moderadora: Maite Tudela
Lluis Gatius: “Cinc anys de treball compartit de xarxes: Centre Català de Solidaritat – Sant Joan de Déu
Joan-Artur Sales: “Patologia dual a CT: més enllà del diagnòstic
Manuel Izquierdo: “Obrint-nos a la diferència
Marie-Anne Aimée: “Patologia dual i reinserció: afrontem la realitat

13.30 Cloenda: Dr. Joan Orrit, director gerent
Quota inscripció
125 € abans de 17 de setembre
150 € després del 17 de setembre
Comitè científic:
Josep Solé – Jordi Bordas – Mercè Cervantes – Miquel del Rio – Víctor Martí – Eulàlia Sabater
– Esther Urpinas
Organitza
Unitat de Patologia Dual i el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de drogodependències de Benito Menni CASM 
Seu de la Jornada 
Sala d’Actes (aforament de 250 persones) de Benito Menni CASM, carrer Dr Antoni Pujades 38, 08034 Sant Boi 
Inscripcions i Secretaria Tècnica
patolog iadual@viajesiberia.com
Viajes Iberia Congresos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.