Instruments per l’avaluació dels programes en matèria de prevenció de les drogodependències

La Xunta de Galícia ha avaluat els programes que ofereix a la seva cartera i posa a disposició de tècnics i professionals aquells instruments utilitzats.
                                                          Imagen de Instrumento para evaluar los programas de prevención
Aquesta proposta d’instruments pretén satisfer les necessitats que, en el terreny de l’avaluació dels programes de prevenció, presenten de forma quotidiana dels tècnics de prevenció i dels serveis centrals de la Conselleria de Sanidade encarregats de la seva promoció, seguiment i coordinació. 

La importància de l’avaluació
L’orientació eminentment pràctica dels instruments que es relacionen en aquest document és compatible amb la realització d’investigacions de caràcter quasiexperimental, orientades específicament a verificar l’impacte de les estratègies preventives que s’estan assajant en àmbits claus com l’escolar o el familiar.

Enllaç al document sencer.

Sánchez, L. Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios en materia de prevención de las drogodependencias. A Coruña, Xunta de Galicia, 2011, 222 págs.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.