Informe europeu sobre drogues 2015. Tendències i novetats

L’informe d’aquest any, 20è anàlisi anual de la situació de les drogues a Europa, ofereix una àmplia visió del problema de les drogues a Europa i les mesures adoptades per a afrontar-lo.

informe europeo drogas 2015

El conjunt interrelacionat d’elements que el constitueixen té com a nucli el present informe sobre Tendències i novetats. Aquest informe, basat en dades tant europees com nacionals, ofereix una perspectiva d’alt nivell de les tendències, respostes i polítiques clau, juntament amb un anàlisi detallat de temes d’interès. Comprèn noves anàlisis sobre les intervencions psicosocials, els centres de consum de drogues, el consum excessiu de benzodiazepines i les rutes de tràfic d’heroïna.

En una anàlisi d’alt nivell de les pautes i tendències en el consum de drogues i els danys relacionats, resulta útil distingir entre tres grans grups de substàncies: productes de cànnabis, diversos estimulants i drogues opioides.

La prevalença del consum de cànnabis és aproximadament cinc vegades superior a la d’altres substàncies i el nombre de consumidors que es posen en tractament per problemes de cànnabis ha augmentat en els últims anys.

Tot i que el consum d’heroïna i altres opioides segueix sent relativament escàs, aquestes segueixen sent les drogues associades a la majoria dels casos de morbiditat, mortalitat i cost del tractament relacionat amb el consum de drogues a Europa.

Motius de preocupació sobre els consumidors de cànnabis. 

Una minoria de consumidors de cànnabis ho fan de forma intensiva. Es defineix com a consum diari o gairebé diari de cànnabis el realitzat durant 20 dies o més del últim mes. En funció dels estudis de la població general, s’estima que gairebé l’1% dels adults europeus són consumidors diàriament o gairebé diàriament de cànnabis.

Prop de tres quartes parts dels consumidors de cànnabis diaris tenen de 15 a 34 anys d’edat i més de tres quartes parts són homes.

Prevenció del consum de drogues entre joves.

La prevenció del consum de drogues entre joves i els problemes relacionats és un objectiu clau de les polítiques i un dels pilars de l’Estratègia europea sobre drogues 2013-2020.

intervenciones escolares

Tractament personalitzat per a consumidors de drogues d’edat avançada.

Les tendències demogràfiques que s’observen entre els consumidors problemàtics de drogues d’Europa plantegen qüestions importants sobre la conveniència de preveure intervencions de tractament de drogodependència per a consumidors d’edat avançada.

La majoria dels consumidors problemàtics de opioides en tractament tindran aviat més de 40 anys.

Aquí podeu accedir al document sencer (en castellà).

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.