Impacte de les mesures de confinament en el consum de substàncies i l’estat de salut mental en població atesa als CAS

L’estudi el van dur a terme l’Hospital Vall d’Hebron i la Subdirecció General de Drogodependències, i s’ha publicat a la revista European Addiction Research.

Dels 588 pacients tractats a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) que van poder ser avaluats, més del 62% van mantenir o empitjorar el seu patró de consum durant el confinament.

Pel que fa a l’estat psiquiàtric, el 60% va informar de símptomes d’ansietat, el 35,4% de símptomes depressius i el 40,4% va informar que els seus símptomes psiquiàtrics van empitjorar durant el confinament. Les persones del grup que van empitjorar eren significativament més joves, estaven principalment en tractament per trastorns per consum de cocaïna, eren policonsumidores, utilitzaven la via injectada amb més freqüència i tenien més trastorns de personalitat.

Enllaç a la publicació: COVID-19 Lockdown and Consumption Patterns among Substance Use Disorder Outpatients: A Multicentre Study

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.