Guia preventiva sobre entorns digitals adreçada a professionals que treballen amb adolescents

Aquesta guia té com a objectiu oferir les pautes generals, tant a l’hora de marcar límits i emprendre noves normatives en l’ús de les pantalles, com a l’hora de reflexionar sobre les noves problemàtiques digitals que necessiten d’un consens dins les aules i d’altres espais educatius.

Guia_entorns-digitals

Es tracta d’una eina didàctica on es troben definits els conceptes claus necessaris, juntament amb exemples i situacions quotidianes, però també és una eina pràctica, amb activitats diverses per tal d’apropar el debat als adolescents i fer-los partícips, d’aquesta manera, de les diferents conclusions i objectius que se’n puguin derivar.

La Guia s’adreça als diferents professionals (professors, educadors, monitors…) tant de l’àmbit de l’educació formal (instituts, escoles professionals…) com en l’àmbit de l’educació no formal (espais joves, centres oberts…) que treballen directament amb adolescents i, de forma inherent, amb el món digital que els envolta. També pot ser d’utilitat per a l’àmbit del lleure, com ara per a monitors de cau o esplai, així com per a d’altres agents socials que tinguin contacte directe amb adolescents en el seu desenvolupament, tant social com professional.

L’adolescència actual està conformada ja per una generació de nadius digitals, nascuda durant l’era digital. L’àmplia familiaritat, facilitat i integració dels entorns digitals i les tecnologies en el dia a dia són algunes dels les qualitats distintives d’haver nascut durant aquest període.  Els entorns digitals s’han integrat tant, que ja no té sentit diferenciar la realitat digital de la física, sinó que, per aquestes noves generacions, les dues formen part d’una mateixa realitat.

La integració d’aquests entorns, però, ha fet emergir algunes qüestions i reflexions, sobretot, en quant als riscos. Com s’ha d’entendre la identitat digital? Afecta aquesta al desenvolupament educatiu i social dins dels centres educatius? Com canvia l’assetjament i quines noves formes de violència apareixen? S’aplica la importància de la privacitat i la intimitat de forma clara i coherent? 

Però també han aparegut nous dilemes en la manera en què els professionals esdevenen referents digitals. Com interactuen els perfils personals dels professionals a les xarxes socials amb els adolescents? Com afecta la confidencialitat en els xats de pares, mares i docents amb números de telèfon personals? Com s’hauria de separar digitalment la vida professional i la personal en les professions educatives i de lleure? És la generació nadiua no-digital el millor exemple?

L’abordatge d’aquestes qüestions i dilemes s’han anat resolent intuïtivament mitjançant posicions adoptades en termes de límits, normatives o acompanyaments en l’ús dels diferents dispositius electrònics en diferents espais educatius o de lleure. Així doncs, cal un abordatge preventiu consensuat, fent partícips, tant a professionals com adolescents.

Mitjançant aquesta guia es pretén posar sobre la taula d’una forma àgil totes aquestes qüestions i reflexions, donant resposta a les necessitats del conjunt de professionals que treballen amb adolescents i, de forma inherent, amb el món digital.

El desenvolupament d’aquesta guia s’emmarca dins el Pla de drogues i addiccions comportamentals 2019-2023, fruit de la col·laboració de la Subdirecció General de Drogodependències amb el Departament d’Educació i l’Agència Catalana de la Joventut, així com del treball conjunt amb entitats i experts amb llarga trajectòria professional.

Podeu accedir a la guia des d‘aquest enllaç.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.