Energy Control estrena i renova nous materials preventius i de Reducció de Riscos

Triangle de Zinberg

Enfocat a la reflexió sobre els factors que influeixen als efectes i les experiències en el consum. Aquest material aborda els 3 eixos que influencien en la variabilitat dels efectes, del consum, i la seva gestió (la substància, la persona i el context).
El material sorgeix a partir de demandes recollides de la propia població diana a les intervencions en festes municipals (jovent). També cobreix les demandes recollides a les intervencions realitzades a l’àmbit educatiu, on aquests temes es tracten de manera integral als diferents tallers. L’objectiu és poder repartir aquest material a través de la disposició a espais i centres de Joves, centres educatius i espais autogestionats pels i les joves.
El material Poster de Triangle de Zinberg es pot descarregar gratuitament a la web d’Energycontrol, i si es vol sol.licitar els Tríptics del Triangle de Zinberg, podeu escriure a info@energycontrol.org

Cànnabis, la informació també es rula!,

Aquest material està enfocat a persones joves que comencen a tenir contacte amb el cànnabis, menors d’edat i jovent.
Tracten temes sobre els efectes del consum de cànnabis (efectes principals i secundaris; primers consums, vies d’administració, recomanacions, etc).

El material es pot sol.licitar a través del correu info@energycontrol.org

La Free Party : material en Reducció de riscos per raves i altres festes autogestionades 

Tot i que les festes raveres i altres festes autogestionades ja eren una realitat consolidada a Catalunya, el covid19 i el tancament de l’oci nocturn durant aquests darrers anys ha suposat un augment important i una generalització d’aquestes festes més enllà de col.lectius alternatius. Aquest material vol donar resposta a possibles riscos del consum i altres conductes de risc que poden estar presents en aquests espais que els i les professionals de la prevenció hauríem de tenir presents i poder-los abordar amb aquests col.lectius. 
La hidratació i l’alimentació en festes que poden durar dies, la dosificació i la barreja de diferents substàncies, la puresa i anàlisis de les drogues, el manteniment i cura dels espais o les violències sexuals i actituds discriminatòries són elements a destacar d’aquest material.   
El material es pot obtenir a través de descarga gratuita a la web d’energycontrol .

Dues exposicions

Per altra banda des d’Energy Control s’ofereixen aquestes dues exposicions :

EXPO ÈTICA ETÍLICA 
Es tracta d’una exposició itinerant de 12 plafons que té com a objectiu prevenir els consums abusius d’alcohol entre el jovent així com treballar una sèrie d’actituds que fomentin els hàbits saludables i la responsabilitat en el consum de begudes alcohòliques. L’exposició va acompanyada d’una guia per contextualitzar la visita i donar eines a les persones dinamitzadores que la condueixin.

Objectius específics:

– Sensibilitzar i informar a la població adolescent i jove sobre els riscos associats al consum d’alcohol.
– Promoure posicions crítiques respecte l’oferta d’alcohol i l’opció de consum.
– Augmentar el coneixement de les pràctiques de reducció de riscos i donar pautes d’estratègies de protecció.
– Potenciar entre la població jove consumidora d’alcohol, la seva motivació per a posar en pràctica les estratègies de reducció de riscos associades al consum d’alcohol.

EXPO SENYALS DE FUM
Persones destinatàries: Adolescents i joves properes al consum de cànnabis.

Amb l’exposició es pretén aprofundir sobre diferents situacions i conductes de risc relacionades amb el consum de cànnabis des d’una perspectiva de reducció de riscos. Se centra més en el treball actitudinal però també ofereix una vessant informativa amb l’objectiu d’oferir al jovent estratègies de decisió vers el consum a partir de la reflexió sorgida de la visualització dels diferents plafons.

Objectius específics:
– Sensibilitzar i informar adolescents i joves sobre els riscos associats al consum de cànnabis i donar estratègies de protecció.
– Promoure posicions crítiques respecte a l’opció de consum.
– Incrementar la percepció del risc respecte a situacions i conductes associades al consum de cànnabis.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.