Els centres d’atenció a les addiccions atenen 13.500 inicis de tractament durant el 2021 a Catalunya

Segons l’informe publicat avui per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, gairebé 13.500 persones van iniciar l’any passat un tractament per addicció a les drogues. L’alcohol continua sent la droga que provoca més inicis de tractament (43%) i la que genera més urgències hospitalàries. La cocaïna es manté com la segona droga amb més demanda de tractament (24%), seguida del cànnabis (14%), mentre que l’heroïna continua disminuint (9%).

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat avui la “recuperació de l’activitat assistencial dels centres especialitzats en el tractament de les addiccions a Catalunya”. En aquest sentit, durant el 2021, l’activitat ha registrat valors propers als anys previs a la pandèmia. Durant aquest any s’han iniciat 13.423 tractaments per dependència a les drogues en els 63 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de Catalunya. Així ho recull l’Informe anual 2021 del Sistema d’Informació de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que ha presentat en una roda de premsa Carmen Cabezas, acompanyada del subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom.

Respecte als anys anteriors, l’informe recull un lleuger increment en el percentatge d’inicis de tractament motivats per l’alcohol i una disminució en els de l’heroïna.

Cabezas ha subratllat la necessitat de treballar els determinants socials com la precarietat laboral o la pobresa, a més de lluitar contra l’estigmatització de les persones que pateixen addiccions.

L’alcohol, amb un 43,8% (5.877 casos), és la droga que encara té més inicis de tractament, fet que reflecteix que és la que té més càrrega de morbiditat. El 74% de les persones que inicien tractament per alcohol són homes, de 47 anys de mitjana. El 31% estan a l’atur i el 15% tenen un nivell socioeconòmic molt baix.

Respecte a les urgències hospitalàries causades per substàncies psicoactives (que representa el 0,7% del total), el 54% són per l’alcohol. És molt important l’impacte del consum d’alcohol entre les persones joves, ja que el 7% de les urgències hospitalàries degudes a l’alcohol són en menors i aquestes són més freqüents en les noies.

L’alcohol també va ser l’any 2021 la principal causa d’ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), amb un 46% dels 956 ingressos totals, seguit de la cocaïna (23%). Les UHD són unitats de curta estada on es realitza la desintoxicació en règim hospitalari.

En aquest sentit, el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha remarcat que el que més els preocupa és “el consum excessiu d’alcohol de la població i l’impacte d’aquest consum en l’àmbit assistencial”. També s’ha mostrat preocupat pel fet que molts problemes amb l’alcoholisme estan “invisibilitzats”.

D’altra banda, després de l’alcohol, la cocaïna continua sent el 2021 la segona droga que més inicis de tractament genera als CAS amb un 24% del total (3.229 casos), dels quals el 40% són inicis de tractament per primera vegada. El 82% són homes, amb una mitjana d’edat de 40 anys.

El cànnabis ha generat el 14% dels inicis de tractament (1.914 casos) i és la substància amb la franja d’edat més jove, amb un 44% de persones que tenen menys de 25 anys. És la droga il·legal més consumida a Catalunya i a la majoria de països europeus. El 17% dels estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys de Catalunya (ESTUDES 2021) i l’11% de la població de 15 a 64 anys  (EDADES 2019) afirmava haver consumit cànnabis en els darrers trenta dies.

Quant a l’heroïna, cal destacar que el nombre de peticions de tractament encara disminueix per quart any consecutiu: se situa al 9% (1.209 casos) del total d’inicis de tractament. El 87% són homes, de 44 anys de mitjana, i només l’11% inicia tractament per primera vegada. Destaca la disminució de la via injectada, que ha passat del 73% dels casos a principis dels 90 al 29% el 2001.

La majoria de les persones en tractament per addicció a l’heroïna està en  tractament farmacològic amb agonistes opioides. A finals de 2021, unes 7.500 persones estaven en tractament amb agonistes, sobretot amb metadona.

Tot i que la majoria de tractaments del tabaquisme s’aborden des d’altres àmbits, com l’atenció primària, durant el 2021 un 3% (405 casos) dels inicis de tractament en els serveis especialitzats van ser motivats pel tabac.

Gènere, edat i vulnerabilitat social

En el conjunt dels inicis de tractament, el 77% corresponen a homes i el 23% a dones. Aquesta majoria d’homes es manté quan s’analitzen les drogues per separat, excepte en el tabac, on la proporcionalitat és molt igualada. Quant a l’edat mitjana, més de la meitat de les persones tenen més de 40 anys quan inicien tractament.

D’altra banda, un 16% de les persones que comencen tractament tenen un nivell socioeconòmic molt baix. En el cas de l’heroïna, aquest percentatge s’eleva a un 30%, i sumant-hi altres indicadors, es presenta una situació de molta vulnerabilitat per a les persones que comencen tractament per aquesta substància: el 17% tenen l’allotjament inestable i el 12% està a la presó, el 51% de les persones tenen nivells educatius baixos, el 47% està a l’atur i només un 15% declara estar treballant.

4.900 persones ateses als serveis de reducció de danys

Els serveis de reducció de danys atenen a consumidors de drogues amb l’objectiu de disminuir-ne les conseqüències negatives i facilitar l’accés al tractament. Representen una oportunitat d’entrar en contacte amb els consumidors que estan en situació de més risc i vulnerabilitat i poder-los incorporar al sistema de Salut.

Durant l’any 2021, els 38 serveis de reducció de danys de Catalunya han atès a 4.893 persones. La xifra demostra l’accessibilitat i l’alta usabilitat d’aquests serveis. Els usuaris són bàsicament consumidors de cocaïna o heroïna, majoritàriament per via parenteral. El percentatge d’homes arriba al 90% i més de la meitat són estrangers. Molts, a més, tenen una situació social precària.

D’altra banda, 2.489 persones es van beneficiar el 2021 de les 14 sales de Catalunya, de consum supervisat, on es van fer 118.296 consums que, si no fos per la seva existència, segurament s’haurien fet en espais públics. Aquests consums són segurs i permeten prevenir infeccions greus com el VIH i les hepatitis i evitar morts per sobredosi. El 2021 es van atendre 176 sobredosis a les sales de consum. Cap va arribar a ser mortal.

La prevenció d’infeccions greus, com el VIH i les hepatitis en persones que s’injecten drogues, depèn en gran manera del Programa d’intercanvi de xeringues, gestionat per la Subdirecció General de Drogodependències. L’any 2021 es van distribuir 686.150 xeringues estèrils a través de 685 punts d’accés a aquest material (SRD, farmàcies comunitàries, centres d’atenció primària i CAS).

Observatori Català de Drogues i Addiccions

Tota aquesta informació és recollida per l’Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals, amb la col·laboració de diferents fonts d’informació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.