Document de consens entorn al tractament integral de l’alcoholisme

Aquest llibre és fruit del consens, del debat i de la necessitat de marcar unes línies de treball comuns per a tots els professionals que desenvolupen la seva tasca en els grups d’ajuda mútua que componen la Federació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Espanya.

 

alcoholismo

El fet d’estar presents en la majoria de les comunitats autònomes i de ser un punt comú de tractament dels alcohòlics i del suport als seus familiars, alhora que estar coordinats amb els recursos sanitaris, obligava a tenir una forma de treball comú. Això sí, sense perdre la idea de l’ajuda mútua però amb una via clínica que permetés valorar resultats, intercanviar pacients i potenciar l’atenció per a un millor resultat.

El llibre recull les línies estratègiques bàsiques del tractament des d’un enfocament bio – psico. social i per a això metges, psicòlegs i treballadors socials han definit les mateixes, des d’una perspectiva personal, però alhora familiar i comunitària. Amb diferents enfocaments metodològics segons la formació de cada professional i dels recursos, però amb un objectiu comú, donar una atenció íntegra i integral al pacient alcohòlic i la seva família.

Enllaç al document 

Pascual, F. y Velasco, A. (coords.). Aproximación al tratamiento integral del alcoholismo. Madrid, Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, 2013, 192 págs.

Font: drogomedia.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.