De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas

La Fundació Igenus presenta el manual «De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas «. L’objectiu del manual és oferir una revisió de la situació actual de la reducció de riscos i danys en el context espanyol.

Aquesta revisió s’ha d’entendre en un sentit ampli i crític. Ampli perquè al llarg del manual es donarà compte de conceptes, contextos, col · lectius i substàncies des de diferents disciplines i orientacions. I crític perquè la mirada aguda dels autors cap al fenomen de les drogues posa de relleu els aspectes més controvertits i les dificultats que han afectat el «món de les drogues» en general, i en concret en l’àmbit de la reducció de riscos. La finalitat última del manual és donar eines per a realitzar intervencions efectives, sensates i pragmàtiques.

Per aconseguir els objectius, el manual es divideix en tres blocs. El primer centrat en els aspectes teòrics, metodològics i conceptuals de la reducció de riscos. El segon presenta els diferents contextos i col·lectius en els que pot intervenir la reducció de riscos, més enllà dels clàssics de la reducció de danys. En el tercer bloc tracta sobre com abordar els consums de diferents substàncies. Sens dubte, que els aspectes presentats al manual no esgoten el tema, i són diverses les reflexions teòriques, els col · lectius, els contextos i les substàncies que no hem inclòs en el manual, tot i això, la selecció ha de ser prou exhaustiva com per obtenir un coneixement substantiu de la reducció de riscos i danys, així com de les seves aplicacions i de les seves controvèrsies. Per l’amplitud dels continguts abastats, el manual està dirigit a professionals i estudiants, a més per les característiques temàtiques i pel tipus d’enfocament, està pensat per ser llegit per consumidors de drogues i pel públic general.

Hem volgut titular el manual «De riscos i plaers. Manual per entendre les drogues» perquè en l’àmbit de les drogues, d’acord amb l’alarma derivada dels consums compulsius d’heroïna, es va posar de relleu que era important aprendre a conviure amb les drogues, amb els anys i tal com es normalitzaven els consums de drogues, va semblar com obvi que les drogues estaven per quedar-se, ara hem de fer un altre pas en la comprensió del fenomen sociocultural que són els consums de drogues, a dilucidar quins són els riscos i els plaers d’aquests consums, perquè les drogues continuïn amb el seu acoblament sociocultural en el nostre context causant els mínims danys possibles. Per això, encara queda un llarg recorregut i aquest manual vol contribuir en aquest sentit.

Presentem el manual en un moment històric, en què sembla que alguna cosa es mou en les polítiques de drogues en l’àmbit internacional. Potser, en un període curt de temps, les polítiques de drogues donin un tomb i el marc prohibicionista es dilueixi. Si aquest fos el cas, la mirada de la reducció de riscos també es diluiria. I la societat hauria de superar el marc prohibicionista i enfrontar nous escenaris i reptes. El marc podrà canviar però la mirada pragmàtica i assenyada ha de prevaler per conviure amb les drogues.

Font: Institut Genus

2 thoughts on “De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas”

    1. Que jo sàpiga es pot comprar de la manera clàssica (encarregar-ho a la llibreria donant les dades del llibre).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.