Curs: Violència familiar i de gènere i la seva relació amb el consum d’alcohol i d’altres substàncies

L’objectiu del curs cerca la millora de la seguretat de les persones ateses a la XAD que pateixen violència de gènere impulsant la detecció d’aquesta problemàtica en les persones ateses i fomentant-ne la prevenció i intervenció així com les derivacions a serveis especialitzats.

 

maltrato 2

El consum d’alcohol i altres drogues és un dels factors principals de risc de violència en la parella i la relació entre ambdós fenòmens ha estat provada en nombroses ocasions. En el marc del Programa per a l’abordatge de la violència de gènere a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) s’ofereix una formació específica per a professionals de la XAD que vulguin esdevenir persones referents del seu centre o dispositiu en aquest programa.

Objectius:

  • Adquirir coneixements sobre la relació entre la violència de gènere i el consum de substàncies.
  • Adquirir coneixements i habilitats per a l’abordatge de la violència de gènere en la pràctica diària al CAS: detecció, intervenció individual i/o grupal, derivació i prevenció.
  • Adquirir eines per a transmetre aquests coneixements als seus equips.
  • Fomentar la participació activa en els circuits locals contra la violència masclista.
  • Oferir eines i suport continuat per a la implementació del Programa a cada centre.

Metodologia:

La metodologia serà participativa, amb exposició d’informació i debat per part de l’alumnat i amb rol-playings per entrenar les habilitats d’entrevista.

Participants:

Aquest curs va dirigit als professionals de drogodependències, que son els referents de l’abordatge de la violència contra la parella als centres de la XAD.

Durada: 18 hores
Dates: 4, 11 i 18 d’octubre de 2013 Horari: de 9,00 h a 15,00 h
Lloc: Institut d’Estudis de la Salut (IES), C/Roc Boronat, 81-95 1a planta (Barcelona)

Inscripcions:
La inscripció al curs s’ha de realitzar emplenant el formulari adjunt i enviar-ho a l’atenció de Miquel Angel Parras: maparras.gil@gencat.cat , abans del 26 de setembre de 2013
La matrícula és gratuïta.

Informació:
Miquel Angel Parras maparras.gil@gencat.cat
Telf: 93 551 38 41
Programa Drogues i Violència drogues.violencia@gencat.cat
Telf: 93 551 35 95

La inscripció no comporta l’admissió al curs. Es comunicarà per correu electrònic.

Persones formadores:

Joan Colom Farran – Subdirector General de Drogodependències. Agència de SalutPública de Catalunya.
Lídia Segura Garcia – Psicòloga. Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Ester Valls Puente – Llicenciada en Criminologia i Treballadora Social. Hospital Clínic. Assessora de la Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Montse Plaza Aleu – Doctora en psicòloga social, especialitzada en violència de gènere i atenció a dones i infants. Associació Conexus.
Oriol Ginés Canales – Psicòleg especialitzat en violència de gènere i masculinitats. Associació Conexus.
Álvaro Ponce Antezana – Doctor en psicologia social, especialitzat en violència de gènere i atenció a homes. Associació Conexus.
Heinrich Geldschläger – Psicòleg especialitzat en violència de gènere i atenció a homes. Associació Conexus.
Ester Garcia López – Advocada especialitzada en violència masclista. Advocades Assessores.

PROGRAMA

Divendres 4 d’octubre de 2013

9:00 a 9:30 Presentació del Programa i introducció
Joan Colom i Lidia Segura

9:30 a 11:00 Perspectiva de gènere en drogodependències. Feminitat i Masculinitat.
Heinrich Geldschläger i Ester Valls.

11:00 a 12:30 La relació entre el consum de substàncies i la violència contra la parella: Dades empíriques i models explicatius.
Heinrich Geldschläger i Álvaro Ponce.

12:30 a 13:00 Descans.

13:00 a 14:00 Perfils de víctimes i d’agressors en tractament als CAS.
Ester Valls.

14:00 a 14:30 Treball en xarxa: Circuits i recursos contra la violència masclista.
Ester Valls i Heinrich Geldschläger.

14:30 a 15:00 Aspectes legals en l’abordatge de la violència contra la parella.
Ester Garcia.

Divendres 11 d’octubre de 2013

9:00 a 11:00 Detecció i abordatge de la violència contra la parella en homes consumidors: Estratègies, eines i habilitats.
Oriol Ginés i Álvaro Ponce.

11:00 a 12:00 Detecció i abordatge de la violència contra la parella en dones consumidores: Estratègies, eines i habilitats (1a part)
Montse Plaza.

12:00 a 12:30 Descans.

12:30 a 13:30 Detecció i abordatge de la violència contra la parella en dones consumidores: Estratègies, eines i habilitats (2a part)
Montse Plaza.

13:30 a 14:15 Conseqüències de la doble problemàtica en fills i filles. Abordatge.
Montse Plaza.

14:15 a 15:00 Treball grupal sobre la violència contra la parella als CAS: Estratègies i dinàmiques.
Montse Plaza i Álvaro Ponce.

Divendres 18 d’octubre de 2013:

9:00 a 10:45 Perspectives i actituds de professionals sobre la violència contra la parella.
Álvaro Ponce i Ester Valls.

10:45 a 12:15 Metodologies i eines per transmetre la informació als equips.
Oriol Ginés i Álvaro Ponce.

12:15 a 12:45 Descans.

12:45 a 13:45 Col·laboració amb els circuits contra la violència masclista: Participació, formació i coordinació.
Ester Valls i Heinrich Geldschläger.

13:45 a 14:30 Aprofitar oportunitats i superar dificultats en la implementació del programa.
Heinrich Geldschläger i Ester Valls.

14:30 a 15:00 Suport continuat: assessorament i plataforma d’intercanvi.
Oriol Ginés i Heinrich Geldschläger.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.