Com arribar a ésser un professional en l’àmbit de les drogues? L’herència de Xavier Sanchez Pretel

Amb aquest escrit d‘Andreu Obrador en nom de Perifèrics volem recordar i homenatjar en Xavi,  la herència i el bagatge que ens deixa.

 

sanchez pretel

 

L’herència del Xavi + Nov. 2013

Un o una professional que treballa en drogues; s’hi fa o s’hi neix… Quines diferencies hi ha entre uns i altres? D’acadèmia, de carrer, de conveniència, per atzar? Hi ha uns trets bàsics, personals, que l’identifiquin? Quins serien? És una qüestió de “saber”, o hi ha altres trets que ho poden definir?

 A l’hora de parlar del Xavier Sánchez Pretel (Xavi) m’han vingut el cap tots aquests interrogants, per què? Perquè penso, des del meu punt de vista, que el Xavi era un AUTÈNTIC professional d’aquest àmbit. Des del treball com “agent de salut”, “entre iguals” fins a les seves intervencions a la Unió Europea. Allò que diuen “va començar de botones del banc i va arribar a ésser el president”.

 Allò important per abordar un problema, què és? La teoria o la pràctica? La raó o l’experiència? El Xavi va ésser capaç de combinar ambdues coses i això li va valer un reconeixement tant de l’àmbit nacional, com estatal, com internacional. Per què? Ell va començar per la pràctica, a continuació va fer la teoria (educador social) mentre, alhora, treballava tot el tema de la reducció de danys: com minvar els afectes perniciosos de les drogues en les persones, per acabar amb un treball de normalització social i prevenció.

Les polítiques de drogues per una banda i els drets humans per una altra, eren els dos grans eixos on va desenvolupar la seva activitat d’activisme. Des d’aleshores feu simultàniament un treball tècnic, amb un de denúncia de les causes que generen molts problemes associats a les drogues.

Crec que el bagatge adquirit per persones com el Xavi no pot quedar arraconat; ens pot aportar una gran quantitat de trets molt útils a l’hora de iniciar aquesta professió. Per exemple:

  • Els drets de la ciutadania –per persones usuàries i amb drogodependències–front dels tòpics morals i socials establerts.

  • El paper de la comunitat com eina de canvi i solució a las problemàtiques socials.

  • La col·laboració entre les administracions, les associacions i els serveis, front dels interessos sectorials, tan polítics com tècnics.

  • La visió critica de l’existència, la fermesa i claredat en les decisions amb un gran respecte a la llibertat de cada persona.

  • El treball colze a colze, de carrer, de barri, i de persona a persona.

A la darrera Trobada Perifèrica de Vic vam parlar molt de la tecnologia (la metodologia) i de la teoria i menys de les persones que treballen –les seves actituds i motivacions. Algun dia suposo que haurem que fer-ho, no?

Andreu Obrador

Preventòleg Sènior

8 thoughts on “Com arribar a ésser un professional en l’àmbit de les drogues? L’herència de Xavier Sanchez Pretel”

  1. Andreu, el que expliques del Xavi és preciós, també diu molt de tu. Gràcies per ser com ets i ell pel llegat que ens ha deixat.

  2. Adios Xavi, tu despedida me deja perplejo. En medio de todos los sentimientos domina el agradecimiento. Gracias por todas las veces que he podido aprender de tu ejemplo. Gracias por tu compromiso, tu calor humano, tu aversión a la hipocresía. Cuando algun dia termina la guerra a las drogas será también gracias a las muchas batallas que tu has ganado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.