Dades del tractament a l’abús de drogues 2014 a Catalunya

Ja es pot descarregar l’informe del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SID), corresponent a l’any 2014, que inclou un resum gràfic.   El SID és un sistema d’informació que monitoritza l’activitat de diferents serveis especialitzats d’atenció a les drogodependències, per tal…

Orientacions per a les bones pràctiques en l’atenció psicosocial de joves i adolescents

Us presentem aquesta guia de bones pràctiques per a l’atenció dels problemes psicoemocionals dels adolescents i joves, els quals, segons els autors, infrautilitzen els serveis professionals.     La raó pràctica de la seva elaboració és la infrautilització dels serveis…