Ia Jornada de formació Crítica: Pantalles, un paradigma socioeducatiu

Aquesta Jornada s’organitza des de la Mancomunitat del Galzeran i cerca la reflexió crítica i transformadora de l’ús de les TIC i les xarxes socials.   La I Jornada de formació Crítica: Pantalles, un paradigma socioeducatiu, es realitzarà el divendres dia 26 d’octubre al centre cultural de…