10 recomanacions pel tractament informatiu de les drogues als mitjans audiovisuals

El Consell Audiovisual de Catalunya fa les següents 10 recomanacions generals per tractar temes relacionats amb les drogues als mitjans:   1. Diversificar les fonts d’informació periodística 2. Ponderar el sensacionalisme en el tractament del consum de drogues 3. Eliminar…

Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis

La present guia és una proposta educativa estructurada per treballar amb menors que han estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb el consum o la tinença de cànnabis a la via pública. S’adreça a professionals amb formació i experiència…