Adolescents que fumen i que no fumen cannabis

Un estudi a Alacant determina que els joves «buscadors de sensacions» presenten major prevalença de consum de cannabis i s´inicien més precoçment en el mateix.

L´estudi elaborat per la Diputació d´Alacant, amb la participació de 750 escolars d’entre 16 i 18 anys, proposa diferents mesures per a millorar l´eficàcia dels programes preventius. Els joves amb una elevada intensitat de recerca de sensacions presenten major freqüència de consum de cannabis , el 67% enfront del 28% dels considerats com de baixa intensitat en aquest tret, comencen a consumir més precoçment aquesta substància, als 14.9 anys enfront dels 15.7, el seu consum és més freqüent i intens i dupliquen el risc de presentar una addicció. 


Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’estudi realitzat per la Diputació d´Alacant, a través del Pla Provincial de Drogodependències , centrat a investigar la relació entre el consum de cannabis i la recerca de sensacions per part dels joves, així com a analitzar i proposar noves estratègies de prevenció. 
 
En la investigació han participat les Unitats de Prevenció Comunitària dels ajuntaments d´Alcoi, Benidorm, Dénia, Ibi i Villena i de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó

Perfils de major risc de consum de cannabis

La recerca de sensacions és un tret de la personalitat caracteritzat per la tendència a obtindre noves experiències que aporten un elevat grau d´excitació , així com a realitzar conductes de risc. Els resultats obtinguts demostren la relació entre aquest tret i el consum de cannabis, tant en l´inici del mateix com en la seva continuïtat. El risc de consumir cannabis arriba ser cinc vegades superior entre els joves amb major intensitat de recerca de sensacions, a més, s’apunta que la taxa d´abandonament del consum és menor en el cas d´aquests adolescents. 
 
Segons l´estudi, els homes es caracteritzen per buscar noves experiències en major grau que les dones , així com per una més acusada desinhibició conductual i susceptibilitat a l´avorriment. 

Millorar l’eficàcia dels programes preventius

Basant-se en aquests resultats, es proposen diferents mesures dirigides a millorar l´eficàcia dels programes preventius, com la necessitat de modificar el disseny i els missatges utilitzats o programar activitats d´oci alternatiu al consum de substàncies que necessàriament siguin atraients per a aquest tipus d´adolescents. 

En aquest sentit, la investigació arreplega l´experiència de diferents programes de prevenció dirigits a joves «buscadors de sensaciones», proposant algunes estratègies tècniques d´intervenció.

» Cal redefinir les estratègies preventives, cal començar a ser més efectius, modificar el disseny del missatge preventiu perquè a un buscador de sensacions no se li pot dir que açò és roín, si consumixes passarà esto,  perquè precisament això és el que busca; l´excitació. Cal canviar, dirigir i dissenyar programes d´oci alternatiu atraients «,  segons afirma el director del Pla de Drogodependències.

L´estudi realitzat es completa amb el » Manual d´instruments d´avaluació de les addiccions en adolescents «, editat i distribuït per la Diputació Provincial  i que facilita la detecció d´aquests joves de major risc. 

Pérez, B. / Et al. Factores de inicio y mantenimiento del consumo de cannabis entre adolescentes: su relación con la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y las expectativas de resultados. Alicante, Diputación de Alicante, 2010, 176 páginas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.