Adolescències, drogues i riscos

Des de la Universitat Rovira i Virgili s’ofereix al proper febrer’15 aquest més que interessant curs universitari (100h) amb un gran ventall de professors especialistes en la matèria.

 

adolescencia

 

Adreçat a: Professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social, juvenil i cultural Metges/esses, infermers/eres, treballadors/es socials, psicòlegs/gues, educadors/res socials, mestres, animadors socio-culturals, tècnics de joventut, monitors de lleure, professors i professores, etc.
Objectius:

Conèixer i comprendre les Adolescències i les seves relacions amb les drogues i els riscos.

Definir el paper dels professionals i la seva tasca en relació a la detecció precoç dels consums problemàtics de drogues i d’altres riscos associats.

Adquirir capacitats i eines per a la prevenció i la resolució de conflictes.

Conèixer les polítiques sobre drogues i els recursos del territori en relació a la prevenció, la reducció de riscos i els tractaments.

Desenvolupar estratègies d’actuació per tal de crear un teixit associatiu al territori que possibiliti l’abordatge comunitari.

Títol al que dóna dret: Certificat d’Aprofitament
Dates: del 03/02/15 al 22/05/15
Horari: Durada del curs: 100 h. 91 hores presencials i 9 hores no presencials Dies de classe : dimarts i dijous. Horari de les classes: De 16,30h a 20 h.
Ubicació: campus Catalunya, Tarragona
Impartició: Semipresencial
Durada: 100 h

 

Docents: Otger Amatller Gutiérrez
Valentín Barenblit
Jordi Bernabeu Farrús
Natàlia Lledó Carceller Maicas
Marisa Cerrillo Camacho
Domingo Comas Arnau
Luisa Conejos Ara
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Jaume Funes Artiaga
M. Andrea Latorre Reolón
Ángel Martínez Hernáez
David Pere Martínez Oró
Josep Matalí Costa
Oriol Romani Alfonso
Lluís Romero Puigdengoles
Patricia Ros García
Josep Rovira Guardiola
Olga Salvat Salvat
Javier Villamayor Caamaño

 

 

Coordinació acadèmica: Otger Amatller Gutiérrez
Marisa Cerrillo Camacho
Oriol Romani Alfonso
Patricia Ros García

 

Contacte FURV: Susana Paxton, susana.paxton@fundacio.urv.cat
Preu: 710 €
Més informació:

Al llarg del curs es desenvoluparan aquestes metodologies: 
Classes teòriques impartides per professionals vinculats als àmbits de les adolescències, les drogues i la sexualitat.

Sessions especials impartides per personatges de reconegut prestigi en aquests àmbits. El desenvolupament d’aquestes sessions especials, afavorirà el debat i la reflexió conjunta sobre els temes tractats.

Tallers sobre aspectes pràctics de la prevenció.

Reflexió de treball, amb la discussió i reflexió conjunta de les situacions quotidianes i casos que es presenten en la tasca diària dels professionals. 

Tallers per establir circuits i protocols de coordinació entre els recursos específics existents al territori.

Creació d’un banc de recursos existents al territori

Els alumnes tindran que presentar els casos que tracten a la seva pràctica diària en els tallers sobre aspecte pràctics de la prevenció i a les reflexions de treball.

Les hores dedicades a la preparació de les presentacions es valoraran com a hores no presencials, així com també la presentació a final de curs d’un dossier amb el protocol de coordinació i el banc de recursos existents al territori (amb un total de 10 hores).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita(FTFE), per informar-vos-en podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60. .

Per a més informació :  cliqueu aquí mateix

   

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.