12 mites sobre la SIDA i les Drogues

Des de la Universitat de Califòrnia (EEUU) i de l’Escola de Salut Pública Jonhs Hopkins (EEUU), a través de la revista Lancet, els doctors Steffanie Strathdee i Chris Beyrer, tracten de desmitificar aquells rumors i llegendes urbanes que acompanyen a la SIDA i les Drogues.


1.Els usuaris de drogues no són obedients:
En un metaanàlisis sobre adherència a la teràpia antirretroviral, que incloïa 38 estudis i aproximadament 15.000 pacients – dels quals el 76 % eren usuaris de drogues – , el seguiment del tractament va ser similar en aquests pacients que en la població general. Aquest mite de la desobediència no té sostenibilitat.

2. Els seropositius usuaris de drogues no responen tan bé als fàrmacs com els infectats per altres vies:
Una comparació sobre els índexs de supervivència en 3.116 pacients que van començar la teràpia antirretroviral, dels quals 915 s’injectaven drogues, va mostrar que tots presentaven les mateixes causes de mortalitat al cap de 84 mesos, independentement de la forma en la que es van infectar.

3. Fer estudis amb usuaris de drogues és molt difícil o impossible:
La fase III del primer ensaig que va donar resultats positius d’una vacuna contra la sida, realitzat a Tailàndia, incloïa a 2.546 usuaris de drogues injectables.

4. Els usuaris de drogues estan més preocupats per punxar-se que per la seguretat de les xeringues:
En els programes que supervisen la higiene de les agulles i les xeringues, aquests pacients aprenen a punxar-se sense còrrer riscos.

5. Els usuaris de drogues no tenen relacions sexuals. El seu risc d’infecció ve exclusivament per la injecció de drogues:
Alguns estudis han demostrat que el risc d’infecció per VIH és el doble en aquells varons drogaddictes que incurren en sexe sense protecció que en aquells que no tenen relacions. I, tot i la seva dependència a les substàncies il.legals, mantenen la líbido i el desig sexual.

6. Si els usuaris de drogues segueixen punxant-se, és quasi inevitable que adquireixin el VIH.
Les últimes dades dels Centres per el Control i Prevenció d’Enfermetats d’EEUU (els CDC) sobre els homes i dones que s’injecten drogues senyalen que amb mesures de prevenció adeqüades és possible disminuir el número de noves infeccions en aquestes persones.

7. A diferència dels homosexuals i les prostitutes, els usuaris de drogues no tenen una comunitat organitzada:
La xarxa tailandesa d’usuaris de drogues i les mobilitzacions que han realitzat desmentixen aquesta creença.

8. Els índexs d’usuaris de drogues són majors entre les minories dels països industrialitzats:
Segons les dades de l’Enquesta Nacional sobre Drogues i Salut realitzada a EEUU, els afroamericans i els blancs tenen els mateixos patrons de consum de substàncies il.legals.

9. Els programes d’intercanvi de xeringues fomenten el consum:
Cap programa d’aquest tipus ha suposat un augment del consum de drogues per part dels seus participants. No existeix cap evidència de que això sigui així.

10. El tractament amb metadona només canvia una droga per una altra.
Una revisió de la ‘Cochrane Library’, amb 1.969 participants, va mostrar que la metadona va ser més eficaç a l’hora de retenir als pacients en tractament que altres alternatives farmacològiques i, a més, redueix el consum d’heroïna.

11. Les persones que prenen estimulants estan fóra de control i no canvien els seus comportaments de risc:
Alguns investigadors han aconseguit reduir les actituds sexuals de risc tant en heterosexuals com en homosexuals que consumien drogues.

12. La por és un poderós element dissuasori per al consum de drogues:
L’Institut de Medicina d’EEUU ha analitzat les campanyes contra la drogaddicció que apelen a la por, als seus danys sobre l’organisme, i han conclós que no tenen cap eficàcia.

«És hora de que tots aquests prejudicis acabin definitivament», conclouen els autors, que apelen a l’evidència científica.

Font: www.elmundo.es

One thought on “12 mites sobre la SIDA i les Drogues”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.