Unitat clínica a St. Joan de Déu per al tractament de conductes addictives de l’adolescent

En els darrers anys s’ha produït un augment alarmant del nombre d’adolescents que pateixen problemes pel consum de drogues, principalment d’alcohol, tabac, cànnabis i cocaïna. El Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut al detectar aquesta realitat, va veure la necessitat d’atendre d’una manera especialitzada aquests adolescents, entenent que l’abordatge d’aquests casos presenta una complexitat singular, tant per les particularitats del trastorn addictiu com per l’etapa de la vida en què es dóna.

Fruit d’aquesta necessitat, l’any 2007 va néixer a l’Hospital Sant Joan de Déu la Unitat de Conductes Addictives de l’Adolescent, que està adscrita al Servei de Psiquiatria i Psicologia. La seva missió és tractar tant els adolescents que pateixen una addicció a les drogues com els que fan un ús descontrolat dels videojocs, Internet i altres aplicacions de les noves tecnologies.

Els pacients d’aquesta unitat reben un tractament interdisciplinari que es basa principalment en la intervenció psicoterapèutica i, si cal, farmacològica, social i d’infermeria. L’objectiu és que l’adolescent arribi a ser capaç de controlar els estímuls que l’aboquen a l’addicció i adopti els canvis necessaris en la seva vida per evitar una recaiguda.

La derivació es pot realitzar des d’un Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o des d’un Centre d’Atenció i Seguiment de drogodependències (CAS). Els professionals d’aquests centres, després de la seva avaluació i/o intervenció, són els responsables de la transferència dels casos més greus a les unitats hospitalàries.

Deja un comentario