Tendència ascendent de l’ús compulsiu d’internet i una estabilització en el consum d’alcohol i tabac en el darrer informe d’EDADES’19 a Catalunya

Els principals resultats per a Catalunya de l’enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES), a persones entre 15 i 64 anys, denoten una tendència ascendent de l’ús compulsiu d’internet i una estabilització en el  consum d’alcohol i tabac. El treball de camp es correspon al període just abans de la pandèmia.

EDADES-2019-informe-dels-resultats-per-a-catalunya.png_1563701999

S’han fet públics els resultats de l’enquesta EDADES, que es va realitzar prèviament a la pandèmia de la Covid-19, per conèixer les prevalences de consum d’alcohol i altres  drogues i la incidència d’altres addicions. A Catalunya es van entrevistar un total de 1.770 persones, amb edats compreses entre els 15 i els 64 anys, entre el 7 de febrer i el 12 de març de 2020. La mostra només va incloure la població resident en llars familiars.

En línies generals, es confirma que les substàncies legals van ser les més consumides: l’alcohol en primer lloc (el 63 % dels enquestats en va consumir durant els darrers 30 dies comparat amb el 64,1 % de l’enquesta prèvia del 2017) i el tabac en segon lloc (el 38,1 % va fumar durant l’últim mes, molt igualat al 38,3 % de la darrera enquesta).

A continuació venen el cànnabis, els hipnosedants (amb recepta i sense) i la cocaïna pols i/o base (amb prevalences de consum durant els darrers 30 dies de 10,9 %, 7,3 % i 2,3 % respectivament).

Amb relació a les addiccions comportamentals s’ha observat l’augment de l’ús compulsiu d’internet. Entre la població catalana, un 3,4 % presenta un possible ús compulsiu, sobretot en la població més jove, que s’eleva en el cas de les dones de 15 a 29 anys al 9,3 %), i al 8,1 % en el cas dels homes del mateix grup d’edat.

Respecte al joc amb diners, el 5,9 % de la població catalana de 15 a 64 anys va jugar amb diners a Internet alguna vegada en els darrers dotze mesos, Aquesta prevalença va ser més elevada entre els homes i en el grup d’edat de 15 a 29 anys i la mitjana d’edat d’inici del joc amb diners a Internet va ser de 26,4 anys (25,6 anys en homes i 29,0 anys en dones). Un 63,1 % de la població de 15 a 64 anys va jugar amb diners de forma presencial alguna vegada en els darrers dotze mesos (l’any 2015 va ser del 27,2 % i l’any 2017 del 57,7 %).

Més informació

Enllaç a l’informe dels resultats per a Catalunya EDADES 2019

Informes EDADES previs amb dades sobre Catalunya

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.