Teatracció : "No em ratllis !!!" i "Que sí, vida!"

Els espectacles de sensibilització i prevenció del consum de drogues i del VIH/SIDA gaudeixen enguany de condicions especials.
Des de Teatracció fa deu anys que varen començar a crear projectes educatius de teatre no convencional, dirigits específicament al col.lectiu jove. L’objectiu d’aquests projectes es fer servir el potencial del teatre per fomentar i potenciar les actituds i hàbits saludables dels joves, orientats a prevenir i disminuir els riscos sanitaris i psicosocials que els afecten.
Durant aquest temps han creat quatre espectacles, que aborden diferents temes directament vinculats a la realitat dels joves:
Que sí, vida!
Espectacle per a la prevenció del VIH/sida i les infeccions de transmissió sexual.
No em ratllis!!!
Espectacle per a la prevenció dels riscos associats al consum de drogues.
Ja n’hi ha prou…!
Espectacle per a la prevenció de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amics, escola).
Dona igual!
Espectacle de sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats en la perspectiva de gènere, enfocada a la inserció professional.
Enguany estan disponibles les actuacions subvencionades al 70% per la Subdirecció General de Drogodependències i el Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida.
Així el cost de cada actuació de qualsevol de les dues activitats serà de 315 € en lloc de 525 €. Aquest percentatge subvencionat s’ofereix de forma extraordinària i puntual, per les actuacions a realitzar durant el període octubre i desembre 2011.
La metodoligia del teatre educatiu
Els espectacles que han creat son activitats educatives de teatre interactiu, que tenen la finalitat de complementar i estimular els programes d’intervenció i les accions existents per la sensibilització, la informació i la prevenció d’actituds i conductes de risc davant diferents problemàtiques psicosocials (VIH/sida i ITS, negociació afectiva – sexual, drogues, violència, igualtat d’oportunitats…).El més important, des d’un punt de vista metodològic, és que proven d’educar de manera amena, divertida i diferent a l’habitual; a través d’una innovadora activitat pedagògica com és la intervenció teatral, s’adreça als joves per parlar de temes que estan presents a la seva realitat més propera.


Connectar amb el públic jove és fonamental. Mitjançant el joc, s’aconsegueix apropar-se a la seva realitat per treballar sobre temàtiques molt sensibles que els afecten i que els envolten (la sexualitat, les infeccions de transmissió sexual, els embarassos no desitjats, les emocions, les drogues, la violència, la igualtat…).


Durant la representació, els actors escolten permanentment, atents per integrar les múltiples reaccions del públic (riures, comentaris entre grups, emocions, paraules llançades a l’aire, moments de silenci…). Cinc minuts després de començar la representació el clima ja és l’adient, el públic descobreix la dimensió artística i gaudeixi d’una representació que li és “familiar” perquè és propera a la seva realitat.


Diguem-ho amb altres paraules: el teatre educatiu és com un mirall on els joves se senten identificats en les diferents situacions dramàtiques que representen els actors. Mitjançant l’humor, l’evocació del gest, el moviment i la paraula captem l’atenció dels espectadors. Aleshores, es crea el clima ideal per transmetre la informació preventiva adequada i interrogar al públic sobre les seves actituds i comportaments.


Després, s’obre el debat teatral… i és aleshores quan els joves donen la seva opinió, comparteixen idees, analitzen les situacions, proposen solucions per resoldre conflictes i manifesten el seu esperit crític; es crea un ambient viu i agradable on tothom se sent còmode. Amb el teatre d’intervenció provem de contribuir en la formació dels valors educatius dels joves i estem fomentan, una eina educativa necessària per als alumnes i útil per a les AMPA, l’adquisició d’hàbits saludables i potenciant la corresponsabilitat, perquè siguin capaços de prendre cura de la pròpia salut física i emocional amb les persones amb les quals es vinculen.


D‘altra banda, amb la dimensió artística que aporta el teatre s’ofereix als joves un model alternatiu. El teatre és, primer de tot, cultura i, per això, desperta un interès que va més enllà de models malauradament massa habituals en els joves. Més enllà de la festa descontrolada, del consum d’alcohol i la relació amb les drogues d’alguns joves, actituds causades, sovint, per una pobra perspectiva laboral de futur i per conflictes familiars que generen l’angoixa i la incertesa.


Amb el teatre de sensibilització i prevenció es realitza una aportació important als professionals de la salut i als educadors, contribuint en la millora de la salut dels joves i estimulant la comunicació sobre temes que, de manera evident, són de gran preocupació per les mares i els pares.


És un teatre professional, que s’ha construït amb la col.laboració i sinèrgia de moltes entitats i especialistes. En deu anys s’ha aconseguit desenvolupar diversos programes subvencionats que els permeten arribar a molts llocs en condicions econòmiques molt desfavorables; actualment treballen per satisfer la demanda d’actuació de nombrosos Ajuntaments, Consells Comarcals, IES de Catalunya que han incorporat les seves activitats als seus programes educatius.
Contacte :
http://www.teatraccio.org/
93 353 76 19

Deja un comentario