Relacions sexuals sota els efectes de l’alcohol en adolescents

alcohol adolescents

Aquest treball té com a objectiu comparar el comportament sexual i els factors protectors i de risc entre adolescents que mantenen relacions sexuals sota efectes de l’alcohol i els que no ho fan, i determinar els factors predictors de la combinació sexe i drogues.

 

alcohol adolescents

 

Es van analitzar les diferències entre aquests dos grups en comportament sexual, actitud envers el VIH, norma subjectiva i coneixements sobre el VIH. Mitjançant mesures d’autoinforme van ser avaluats 1216 adolescents espanyols entre 14 i 18 anys (M = 15.92, DT = .76), van ser seleccionats 297 per ser sexualment actius.

D’aquests, 117 van informar haver mantingut relacions sexuals sota efectes de l’alcohol en els últims sis mesos (51% van ser noies). Els adolescents que van combinar sexe i alcohol es van implicar en major mesura sexe vaginal, sexe oral i sexe anal respecte als que no ho van fer.

Haver mantingut relacions sexuals sota efectes de l’alcohol en els últims sis mesos es va relacionar amb una actitud negativa cap a l’ús del condó quan hi ha obstacles per al seu ús i menor ús consistent del preservatiu.

No hi va haver diferències en el coneixement sobre el VIH entre els dos grups. Els adolescents que van combinar sexe i alcohol van presentar en major mesura característiques associades amb el risc sexual. Les mesures preventives han d’atendre les característiques particulars d’aquest grup de risc. Es requereix major evidència dels efectes de l’alcohol sobre el comportament sexual.

Enllaç al doc sencer

Via @drogomedia

Deja un comentario