Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències?

Aquesta guia del Dep. de Benestar Social de la Generalitat i PDS vol ser un instrument de suport i proper a la realitat, que respongui a les necessitats dels professionals dels serveis socials bàsics en relació amb l’atenció a les drogodependències.

Networking

L’abús i la dependència de l’alcohol i les altres drogues tenen relació amb molts problemes socials, i sovint són un factor de risc implicat en les situacions de violència familiar, maltractament infantil, absentisme i fracàs escolar, entre moltes altres.

Això fa que l’atenció a l’abús i la dependència de les drogues es manifesti de manera quotidiana en l’activitat dels serveis i, en conseqüència, les característiques i l’abast d’aquests problemes fan dels serveis bàsics d’atenció social una peça clau de la resposta.

A la complexitat derivada de les expectatives que provoquen les múltiples demandes d’intervenció en diferents temes, s’hi afegeix el fet que el consum de substàncies que produeixen dependència, els problemes que s’hi associen i les respostes a aquests problemes són fenòmens dinàmics que han canviat de manera important darrerament.

En aquest context, aquest document s’adreça als professionals dels serveis socials bàsics del Sistema català de serveis socials, per als quals vol ser un instrument de suport, proper a la realitat, que contribueixi a millorar-ne la capacitació per tal de respondre a les necessitats emergents i canviants de l’atenció a l’abús i la dependència de les drogues, aportant orientacions per contribuir a prevenir els problemes relacionats amb el consum de drogues i per establir una relació òptima amb les persones afectades per aquests problemes, millorant la seva detecció, assessorant-les d’una manera adequada i derivant-les, si escau, als recursos especialitzats d’atenció.

Enllaç al doc sencer

Alonso, J.M./ et al. Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències?. Edició revisada. Col-lecció Eines, nº 16, Barcelona, Departament de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya, 2014, 71 págs.

3 thoughts on “Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències?”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.