Planificació escolar en prevenció de drogues

Imprescindibles reflexions d’Andreu Obrador sobre la prevenció en el medi educatiu i l’assumpció de responsabilitats a nivell territorial. Qui en pot donar resposta? Us convidem a fer-ne comentaris al respecte.

 

dudas

Març 2014

Benvolguts amics i companys de la Xarxa Perifèrics i simpatitzants

Fa poc he llegit un article del Roger Ferrer del programa Drac Osona  a la Xarxa Perifèrics. M’alegro molt del avenços que la prevenció a les escoles estan fent el nostre país: La especialització dels tècnics en drogues, el canvi de paradigma incorporant la reducció de danys, el grau de confiança del alumnat amb als tècnics, etc. PERÒ… tot això m’ha despertat una sèrie d’interrogants que voldria compartir amb vosaltres.

A dia d’avui, algú sap a quantes escoles de Catalunya es fan intervencions preventives en drogues?

Són moltes, poques? Quin %?. Perquè si-no? Aquestes intervencions que es fan, qui les fa?  Tècnics municipals? Entitats especialitzades?

Si tot això ja se sap, fantàstic, però sinó, a mi em crea un cert malestar. Tenim territoris de primera i territoris de segona? Perquè hi ha llocs que es fan i altres no? De que depèn? Jo creia que tots eren iguals, que tenen als mateixos drets, no? Me pregunto si uns pares volguessin reivindicar aquest recurs pels seus fills, a on caldria que lo tendrien que reivindicar… A l’escola, a l’ajuntament, al consell comarcal?

Me preocupa que ningú es vegi en cor de fer una planificació per territoris d’aquesta realitat, sigui municipal, supramunicipals o estatal.

Si que és cert que hi ha territoris que estan desenvolupant una tasca admirable amb molts pocs recursos, i d’això hem d’estar molt orgullosos, però algú és responsable que no es faci per tot el territori català?

Hi ha diferències en que als que realitzen les intervencions als centres siguin del Pla Municipal de drogues, o d’ONGs, contractades per això? Sempre hem comentat la importància de la coordinació amb tots als recursos del territori (ABS, mossos d’esquadra, oci, CAS, centres educatius, esglésies, entitats cíviques, serveis socials, etc…)

Això me porta a pensar, qui avalua les intervencions que es fan? Realment hi ha diferències en els consums problemàtics, als territoris que es fan intervencions, amb als que no es fan intervencions? I als que fan les ONGs i les que fan als tècnics municipals?

Penso que a moments de crisi es dóna un cert replegament dels professionals, els hi crea dubtes de futur, cal ésser molt curosos amb els ens contractuals, creieu que això influeix en la feina?

No faig propostes concretes perquè ja les he fet durant molts temps, ara us toca a vosaltres,  però continuo pensant que algú té que entomar  aquestes qüestions, de lo contrari el país no tirarà endavant. Sí, hi ha molts bons professionals en alguns territoris, i als demés…

Sempre al vostre servei.

Andreu Obrador  – Sènior en Drogodependències.

2 thoughts on “Planificació escolar en prevenció de drogues”

  1. Soc inspector d’educació de la zona de la comarca de l’Alt Penedès.
    Em preocupa particularment el tema de la prevenció en drogadicció.
    Per què no organitzeu unes jornades específicament dedicades a la prevenció escolar de les drogues adreçades directament a les direccions de les escoles i instituts de la zona i al professorat interessat? Estaria bé de poder presentar experiències exitoses nostrades i de l’exterior, si pot ser. Tindríeu tot el meu recolzament.

    1. Bones Jordi, precisament des dels Plans de Drogues del Penedès es realitza anualment una jornada per a professionals per tractar el tema dels consums de drogues. Enguany, la jornada serà el 15 de maig i un dels seminaris està dedicat específicament a l’àmbit educatiu. Esperem que en puguis fer difusió entre els professionals de l’àmbit. Tens més info en aquesta mateixa web.
      Salut!

Responder a Jordi Giró Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.