Pages Navigation Menu

Informació sobre drogues i prevenció

Passem-ho! Correm la veu per frenar els prejudicis!

La Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del Govern Basc ha creat una guia pràctica per a combatre els rumors, els estereotips i els prejudicis cap a la immigració. Aquestes idees distorsionades afecten a petits i grans i generen dificultats en la integració i la cohesió social. Els immigrants són un grup dèbil amb alt risc de marginació, la qual pot portar a malestar emocional i  altres complicacions, com per exemple problemes d’addicció.
 
Frena el Rumor”neix amb l’objectiud’esdevenir una referència per a totes aquelles institucions, organitzacions i agentsque, d’alguna manera, participen de la idea que cal combatre tantels prejudicis iestereotips sobre la població immigrantcom els discursosxenòfobs i discriminatorisconstruïts de forma gratuïta a partir d’aquells, per avançar així en la construcció d’una societatcohesionada i respectuosaamb la diversitat.

 Pretén facilitar l’accés a recursos informatius idocumentals potencialment útils per als diferentsagents, però entenentsempre que elsprincipals recursos són ells mateixos, lespersones, les seves idees i les sevesiniciatives, i queés important fomentar la seva visualització, la interlocució i el treball enxarxa.  

En definitiva, Frena el Rumores configura com un espai viu i dinàmic, orientat a una àmplia varietatde persones, amb les quals pretén avançar en diàleg constant idirecte, compartint idees, informació, recursos, experiència i suggeriments.

Enllaç al document sencer: Frena el rumor!

Deja un comentario