Neix la Plataforma d’ONG’s sobre Drogues i Adiccions (PODA) estatal.

La Plataforma va inicià la seva gestació a mitjans de 2008 per iniciativa d’un grup d’ONG’s.

La nova organització neix amb la intenció de convertir-se amb l’interlocutor del Tercer Sector de l’àmbit de les drogues davant tercers, especialment davant les administracions públiques.

Els objectius que s’han marcat són:

1.- Crear un espai de discussió i debat.
2.- Cercar els acords de mínims que reflecteixin la posició consensuada del sector.
3.- Propiciar que les administracions públiques i la societat reconeguin el paper de les ONG’s de l’àmbit drogodependències.
4.- Convertir-se amb l’interlocutor del sector davant les institucions, els agents socials i els mitjans de comunicació.
5.- Llançar propostes i oferir respostes.
6.- Establir un diàleg amb les Administracions, amb la finalitat de trobar un espai amb la capacitat per expressar la veu del Tercer Sector en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques sobre drogues.

Les organitzacions que han constituit la PODA són: UNAD, Projecte Home, FAD, Creu Roja, Federación Andaluza ENLACE, Federació Catalana de Drogodependències, FEXAD, EDEX, Fundación Atenea-Grupo GID, Deporte y Vida, Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones, Fundació Salut i Comunitat, Epsilon, Dianova i Grup IGIA.

Deja un comentario