Neix el Sistema d’Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental de Catalunya

Ja s’ha iniciat el procés de recollida d’informació del SIPD, una web 2.0 que permetrà als usuaris i professionals conèixer els programes i les activitats en prevenció que es desenvolupen al territori català.

El disseny d’aquesta eina permet que els continguts es generin entre tots els professionals especialitzats a través de l’emplenament d’un qüestionari on-line. A més, amb l’objectiu de fomentar vincles i promoure la col•laboració amb els organismes internacionals referents en aquest àmbit de treball, es bolcaran dades d’aquelles iniciatives que es considerin bones pràctiques, a la base de dades EDDRA del Observatori Europeu de les Drogues i de les Toxicomanies (OEDT).

Objectius

Disposar d’un instrument obert, senzill d’us i de fàcil actualització, que permeti recollir, classificar i donar a conèixer les activitats i recursos per a la prevenció i promoció en l’àmbit del consum de drogues i la salut mental que estan disponibles a Catalunya.

Específicament :

•Recollir els programes, serveis i projectes disponibles als diferents àmbits d’actuació (escola, treball, lleure, àmbit sanitari, etc).

•Recollir els recursos humans i materials que estan a l’abast per a la realització d’aquestes activitats.

•Possibilitar una millor planificació estratègica global i local, mitjançant la identificació de llacunes o mancances que poden requerir un treball específic de millora.

•Facilitar la difusió d’aquesta informació entre els professionals a fi de estimular lacol·laboració i l’ intercanvi d’experiències, i especialment la adopció de bones pràctiques.

Amb la participació de tot@s

Des de la Subdirecció General de Drogodependències s’ha fet arribar a tots els municipis, consells comarcals, CAS i entitats una carta personalitzada, en la que es facilita una paraula de pas per a cada professional que li permet accedir al sistema i introduir-hi les dades relatives als programes.

En una segona fase es posarà en marxa l’apartat “ Cerca de recursos” on els ciutadans i professionals podran buscar tots els recursos de prevenció de Catalunya que prèviament s’hagin bolcat als qüestionaris.

Des de la Subdirecció es recomana l’emplenament del qüestionari en el següent ordre de prioritat: en primer lloc bloc discriminatori, introducció i bases estructurals, en segon lloc l’emplenament de les activitats per àmbits i finalment l’accés a les fitxes d’activitat.

Per tal de resoldre qualsevol dubte al voltant del projecte o per sol•licitar un nom d’usuari i una paraula de pas, pots adreçar-te a info.sipd.salut@gencat.cat
Per accedir a la web : http://sipd.gencat.cat

Deja un comentario