Manifest Xarxa Perifèrics

Manifest de Xarxa Perifèrics davant les retallades i de reivindicació de la promoció de la salut com a inversió de futur.

 

El manifest es va aprovar per unanimitat en el II Plenari de la Xarxa Perifèrics celebrat a Tarragona el passat 15 de desembre, convidant a altres ens i entitats a adherir-s’hi.

 

Davant de la situació de crisi que està vivint el nostre país, com a professionals responsables de la prevenció en l’àmbit del consum de drogues i de la promoció de la salut als municipis de Catalunya,

 

MANIFESTEM

 

La nostra preocupació i alhora el nostre compromís amb la ciutadania per superar la situació actual quant a la disminució de recursos per realitzar la nostra tasca.

Al mateix temps, reivindiquem la promoció de la salut com una inversió de futur que permet estalviar múltiples conseqüències negatives per a les persones i la societat.

A més, reivindiquem la tasca dels tècnics del territori quant a la planificació i execució de plans de prevenció del consum problemàtic de drogues als municipis de Catalunya.

 

ELS MEMBRES DE LA XARXA PERIFÈRICS EXPOSEM

 1. Cada euro invertit en prevenció ens estalvia tres euros en tractament (OMS).
 2. Catalunya ha estat capdavantera a l’Estat espanyol en prevenció de drogodependències en l’àmbit municipal: tenim un llegat d’experiència i innovació que cal afavorir.
 3. Creiem en el treball colze a colze, tant dins de cada administració i ONG com en la coordinació entre aquests organismes, ja que augmenta l’eficàcia i l’eficiència dels programes.
 4. Entenem la governança com l’eina clau per desenvolupar els programes. El gerencialisme ha caducat: cal recuperar la gestió pública i els seus agents.
 5. Els infants, els adolescents, els joves, els adults i la gent gran són l’objectiu de la nostra feina. La seva qualitat de vida futura pot dependre de la nostra intervenció, i ens en sentim coresponsables.
 6. Com a professionals que treballem des de l’àmbit local i des de la proximitat, el territori és la nostra dèria i la comunitat, la nostra força. Cal comptar amb les potencialitats dels professionals i les persones del territori, com a coneixedors de la realitat local, per tal de definir objectius i marcar prioritats.
 7. El pla estratègic d’intervenció en prevenció del consum de drogues al territori és una eina indispensable per a la nostra tasca i, per tant, ha d’estar dotat de recursos econòmics que permetin l’estabilitat de l’actuació més enllà dels canvis polítics.
 8. El compromís com a ciutadans i com a tècnics preocupats per la salut de la població del territori ens esperona a plantejar propostes de millora.
 9. Conscients de la situació actual del país, l’entenem com un moment d’oportunitat per generar canvis, millorar les aliances existents i crear-ne de noves. En aquest sentit, som conscients que aquesta situació, que afecta poblacions més desfavorides, ens ha d’esperonar a fer nous plantejaments per evitar mals majors.
 10. I per últim, creiem que la prevenció és una inversió a llarg termini, que massa sovint ha estat condicionada per la immediatesa i que no pot estar subjecta a canvis polítics i/o econòmics.

Per tot això, manifestem la nostra preocupació davant de les realitats següents:

 • Disminució de la participació dels ajuntaments i entitats cíviques del territori en els plans estratègics plurianuals dels Governs Territorials de Salut (GTS).
 • Disminució dels recursos econòmics i del personal en prevenció, tractaments i reinserció.
 • La limitació d’hores dels programes (tant públics com privats) que intervenen en l’àmbit educatiu i d’oci, cosa que obliga el tècnic municipal a suplir-les.
 • El fet de reduir o eliminar plans i programes sense haver-ne avaluat resultats, o no haver buscat fonts de finançament alternatives.
 • La modificació de l’article 15 de la Llei 20/1985, a la Llei Òmnibus art. 511, sobre la prohibició de la promoció de begudes alcohòliques, com també les modificacions dels consells de participació del sector sanitari, als articles 222, 305 i 306.

 

DAVANT D’AQUESTA REALITAT, PROPOSEM

 1. Potenciar els plans estratègics al territori, amb el compromís per buscar els suports i finançaments necessaris per portar-los a terme.
 2. Plantejar la possibilitat d’establir la figura del tècnic coordinador del territori (TCTD) en matèria de prevenció del consum de drogues, aprofitant, en els llocs on sigui possible, la figura del Tècnic municipal de drogues.
 3. Poder participar en la planificació de les intervencions de drogodependències en el territori i en els poders de coordinació de Catalunya.
 4. Establir una línia clara de finançament per als ens locals per tal de desenvolupar les intervencions en matèria de promoció de la salut.
 5. Garantir la presència dels ens locals en els espais de presa de decisions i en la definició de les polítiques sobre drogues.
 6. Garantir l’existència d’un pla municipal d’actuació en matèria de drogues a tots els municipis de Catalunya, ja sigui local, comarcal o mancomunat.
 7. Garantir que aquelles eines que s’ofereixin al territori hagin estat avaluades per tal d’assegurar l’eficàcia i l’eficiència de les intervencions.
 8. Fomentar i potenciar la coordinació amb tots els ens que intervenen en el territori i amb el Departament de Salut.

Tarragona, 15 de desembre de 2011

 

Perifèrics convida totes les persones i entitats que participin del contingut d’aquest manifest a adherir-s’hi a través de xarxa.periferics@gmail.com

2 thoughts on “Manifest Xarxa Perifèrics”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.