Les drogues segons grau de Dependència vs grau de Dany Físic

Interessant gràfic que ens mostra les diferents substàncies segons el grau de dependència i el grau de dany físic que provoquen.


Segons el gràfic, trobariem que la heroïna encapçalaria un primer grup de forma destacada com a substància que generaria més grau de dependència i més grau de dany físic per davant de cocaïna, metadona i barbitúrics. 
En un segon grup trobariem la presència de les drogues i fàrmacs legals: tabac, alcohol, benzos i buprenorfina, conjuntament amb les amfetamines.
Finalment, un tercer grup englobaria un gran nombre de substàncies tals com el cannabis, el khat, els disolvents i altres substàncies més relacionades amb l’oci nocturn com són l’èxtasis, el GHB o l’LSD.  
Font : «Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse» The Lancet 2007; 369:1047-1053
 

2 comentarios en «Les drogues segons grau de Dependència vs grau de Dany Físic»

  1. De veritat ningú considera que el dissolvent pot provocar greu dany físic? a mi la meva tasca professional em demostra que a nivell celebral és demolidor!

Deja un comentario