L’alcohol motiva gairebé la meitat d’inicis de tractament per drogodependències a Catalunya

inicis tractament 2015

Joan Guix, Secretari de Salut Pública i Joan Colom, Subdirector General de Drogodependències van presentar les últimes dades del Sistema d’Informació de Drogodependències de Catalunya.

inicis tractament 2015

D’acord amb les dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències, que gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l’any 2015 un total de 13.779 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i unes altres 4.260 persones van ser ateses en centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues.

Els centres que notifiquen són els 59 Centres d’Atenció  i Seguiment de les Drogodependències (CAS), 11 unitats hospitalàries de desintoxicació  i 20 serveis de RdD  repartits per tot el territori. Els CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les drogodependències) són els centres especialitzats on s’inicia i entorn del qual pivota tot el tractament per l’addicció a drogues.

Al 2014, es va iniciar un nou sistema de notificacions electrònica. Aquest sistema permet un accés més ràpid i un major control de les dades rebudes així com més facilitat per la transmissió de les dades

El nombre de tractaments notificats l’any 2015 suposa una estabilització en el nombre de casos declarats respecte anys anteriors.

Alcohol, cocaïna i cànnabis

La droga principal que va motivar el tractament va ser l’alcohol en el 47,42% dels casos notificats, la cocaïna en el 17,95%, els derivats del cànnabis en el 13,81%,  l’heroïna en el 12,21%, el tabac en el 3,64% i altres drogues en el 4,96%. L’alcohol és manté com la droga principal i ocasiona al voltant del 50% d’inicis de tractament. Els inicis per consum de cocaïna presenten una tendència lleugera a la baixa mentre que els de cànnabis presenten una lleu tendència a l’alça. L’heroïna continua entorn dels 1.600 casos des de mitjans 2000 després de la caiguda dràstica a finals dels 90 i inicis del 2000

evolucio inicis tractament 2015 cat

El 23,7 % de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l’heroïna i el 1,5 % dels dependents de la cocaïna s’administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d’administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però lluny de l’alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2.000.

Entre les persones amb antecedents d’injecció (798), un 40.6% estava infectat pel VIH/Sida i entorn del 50 % pel virus de l’hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament  en els darrers anys.

En general i per sexes, els inicis de tractament es mantenen en una proporció de 3 a 1 entre homes i dones a excepció del tabac que es de 1 a 1.

 

inicis tractament genere 2015 cat

Les persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addició són ateses en serveis de reducció de danys, els quals estan formats per diferents centres d’atenció sociosanitària, sales de consum, unitat mòbils i equips de carrer. Aquests serveis fan prestacions sanitàries i socials bàsiques i fan de pont amb els centres de tractament.

Catalunya disposa d’una xarxa de 20 serveis i centres de Reducció de Danys, 12 dels quals disposen de sales de consum supervisat. L’any 2015 han atès entorn de 4.260 persones i s’han realitzat  85.307 intervencions sanitàries (cures bàsiques, analítiques, vacunacions,…) i 129.774, socials (alimentació, higiene,…).,,,

Pel que fa a les sales de consum, on es garanteix que els usuaris poden consumir de manera higiènica i més segura, cal destacar que hi ha hagut 100.101 consums en tot el 2015, el 43,63% corresponen a consum d’heroïna, el 29,02 % a cocaïna, i el 27,19  als que consumeixen heroïna i cocaïna a la vegada. Hi ha hagut unes 123  sobredosis en aquets centres, però cap de les quals ha estat mortal gràcies a l’atenció immediata que permet aquests tipus de serveis. La majoria d’aquests consums es farien altrament en espais i via pública.

Podeu descarregar l’Informe SIDC 2015 en format pdf i la presentació projectada a la roda de premsa.

Font: drogues.gencat.cat

1 pensamiento en “L’alcohol motiva gairebé la meitat d’inicis de tractament per drogodependències a Catalunya”

  1. Pingback: L’alcohol motiva gairebé la meitat d’inicis de tractament per drogodependències a Catalunya |

Deja un comentario