Qui som ?

La Xarxa Perifèrics és una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.

L’any 2005 es va convidar a formar-hi part a la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i, amb el temps, s’han incorporat nous perfils al grup com àrees de joventut, entitats i associacions que també es dediquen a la prevenció dels usos problemàtics de drogues i la promoció de la salut. Actualment també comptem amb el suport de la Xarxa Sida i Món Local.

Les trobades van començar per fer front a la percepció de:

  • L’aïllament professional dels tècnics i tècniques locals en quant a un marc de referència teòric i operatiu en relació amb la prevenció en l’àmbit de les drogues.
  • La manca de coordinació d’una manera sistemàtica i global entre la tasca feta des del territori i la tasca feta des d’altres administracions supralocals.

L’ús del mot Perifèrics és conseqüència d’aquest sentiment amb la voluntat d’integrar la participació de qualsevol ens o entitat que treballi per assolir els objectius de la Xarxa.

Municipis on es realitza prevenció de drogues a Catalunya. Font : Enquesta Xarxa Perifèrics 2016
Municipis on es realitza prevenció de drogues a Catalunya. Font : Enquesta Xarxa Perifèrics 2016

CONSTITUCIÓ FORMAL DE LA XARXA

 

 

La Xarxa Perifèrics existeix en un nivell tècnic de relació i coordinació des de l’any 2001. En aquests moments, i després d’un debat intern, i d’haver organitzat el 1r Espai de Trobada per a professionals de la prevenció en l’àmbit de drogues a Lleida al març de 2009, vam considerar necessari donar un pas endavant, a fi de generar una estructura de funcionament que incorporés el comprimís de les entitats i les institucions. Així com fer-ne partíceps la resta d’ens locals i entitats del territori català.

Tenint com a referents altres xarxes en l’àmbit català, com ara la Xarxa Sida i món local, sense pretendre tenir una personalitat jurídica pròpia, sí que pretenem crear una eina representativa del món local en l’àmbit de la prevenció, que pugui ser un interlocutor viable en el nou espai català de treball territorial, conformat pel desplegament de la Llei de salut pública.

La Xarxa a nivell oficial es constitueix a Lleida el 7 de maig de 2010 i aquí en podeu veure els videos dels parlaments que s’hi van donar per part de la Consellera de Salut Marina Geli i de Luisa Conejos en nom de la Xarxa Perifèrics..

A 15 de desembre de 2011 es realitza el II Plenari de la Xarxa Pêrifèrics a Tarragona, ciutat que va passar a ser la seu de la Xarxa fins a 2014.

 

 

El III Plenari de la Xarxa es realitzà a Girona al juny de 2013.

I el IV Plenari es realitzà a Amposta a juny de 2015 passant a ser aquesta la seu de la Xarxa Perifèrics fins a octubre de 2016.

El V Plenari de la xarxa es realitza el 21 d’octubre de 2016, on l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès passa a ser la nova seu pels propers dos anys.

 

jornada-droguesxp
Vè Plenari de la Xarxa a Vilafranca del Penedès oct’16

 

Reconeixement i premis a Xarxa Perifèrics

_mg_2246
Reconeixement de l’Ajuntament de Lleida a la Xarxa Perifèrics

OBJECTIUS DE LA XARXA

  1. Reflexionar i participar activament en la definició de les bases per a un model d’ intervenció comunitària d’àmbit local en matèria de drogues a Catalunya.
  2. Compartir elements tècnics (programes, propostes, metodologies i estratègies) en matèria de prevenció i promoció de la salut.
  3. Impulsar iniciatives d’intervenció i accions comunes: compartir experiències i recursos per al desenvolupament de les intervencions necessàries en matèria de prevenció a l’ àmbit de les drogues en els diferents punts del territori.
  4. Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes de prevenció a l’àmbit de les drogues: clarificació de competències de les diferents administracions i de les fonts de finançament.

 

MANIFEST DE LA XARXA PERIFÈRICS

El Manifest de Xarxa Perifèrics es crea com a conseqüència de les retallades i de reivindicació de la promoció de la salut com a inversió de futur. El manifest es va aprovar per unanimitat en el II Plenari de la Xarxa Perifèrics celebrat a Tarragona el passat 15 de desembre, convidant a altres ens i entitats a adherir-s’hi.

Llegir Manifest.

 

ENS I ENTITATS ADHERIDES

 

 

Per contactar:

xarxa.periferics@gmail.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.