La legalització del cànnabis: un experiment americà amb conseqüències globals

maria

Quines repercussions han tingut la legalització de la droga il·legal més consumida?

En els darrers anys alguns països han legalitzat el consum de cànnabis, no només amb finalitat terapèutica, sinó també amb una finalitat recreativa. Entre aquests països es troben l’Uruguai, el Canadà i els Estats Units, i de manera menys recent Holanda. Però… quines repercussions han tingut la legalització de la droga il·legal més consumida? Arturo AlvarezRoldanJuan F Gamella i Iván Parra analitzen les conseqüències en l’article «La legalització del cànnabis: un experiment americà amb conseqüències globals».

El primer país a legalitzar el consum va ser Holanda, país de què l’article destaca que el consum entre la població s’ha mantingut una tendència estable. Pel que fa a l’Uruguai apunta que la majoria del consum de marihuana no es realitza per via legal. Canadà ha experimentat en els últims anys un creixement de les empreses que es dediquen a la producció d’aquesta substància. I a més, destaca que el govern va decidir legalitzar el consum argumentant que era necessari un canvi e política, i el prohibicionisme no havia complert els seus objectius de reduir el consum. Pel que fa als Estats Units els autors destaquen que «la legalització de la marihuana terapèutica només ha estat el primer pas cap a la liberalització del comerç dels derivats del cànnabis».

Una de les conclusions a les quals arriben els autors de l’anàlisi és que la diversitat en la implementació de les diverses lleis dificulta la mesura de l’impacte de la legalització.

Altres conclusions assenyalen que la legalització ha fet augmentar l’oferta, i alhora augmentar el consum entre persones adultes. Però per altra banda no troba evidències sobre l’augment dels accidents de trànsit ni de la criminalitat.

Finalment, l’article reflexiona sobre la línia tan fina existent entre el consum terapèutic i el consum recreatiu, ja que com apunten els autors, les persones que utilitzen la marihuana com a medicament, alhora no neguen que també l’empren amb finalitats recreatives. De la mateixa manera, aquelles persones que en fan un ús lúdic se sospita que també podrien estar automedicant-se d’alguna manera.

Article complert aquí.

Autoria de l’article:

Arturo Alvarez-Roldan; Juan F. Gamella; Iván Parra.

Deja un comentario