La figura de l’educador social en l’àmbit de les drogues

Des de la Comissió d’Educadors/es Socials en Drogodependències del Col.legi d’Educadors Socials de Catalunya, s’ha desenvolupat un document amb les Línies estratègiques i el paper que ha d’assumir l’educador/a en l’àmbit de les drogues.

La funció que es marca la Comissió és: ser un espai de trobada, de reflexió i discussió on s’intercanvien, es comparteixen i es coordinen experiències i nous projectes de l’educador social en l’àmbit de les drogues.
Per altra banda, la comissió vol difondre els continguts treballats a altres agents socials. Entenent la formació i el reciclatge com un aspecte clau per poder desenvolupar la seva funció.

En aquest document es defineixen els següents objectius.
– Prevenir conductes de risc.
– Afavorir la inserció social en l’entorn comunitari.
– Reduir i minimitzar els danys i els riscos associats amb l’ús de substàncies addictives.
– Facilitar la formació d’altres professionals.
– Promoure el treball en xarxa amb diferents serveis comunitaris.
– Elaborar, participar i difondre projectes de treball i investigació.
– Educar cap al canvi d’hàbits saludables.
– Contactar directament amb usuaris consumidors de drogues (Treball de proximitat)

Sens dubte, un grup de treball a tenir en compte.

Per obtenir el document sencer cliqueu aquí.

Per contactar amb la comissió: ceesdr@hotmail.com

Deja un comentario