Jornada: Procedència, evolució i perspectives de futur dels consums associats a les substàncies psicoactives d’origen botànic

what-iceers-do

La Fundació ICEERS, amb el recolzament de la Sub-direcció General de Drogodependències, han organitzat aquesta Jornada amb l’objectiu de  crear un espai on compartir informació basada en l’evidència científica i cultural sobre les substàncies d’origen vegetal.

Una quantitat important d’aquestes substàncies tenen un origen vegetal i, tot i que es presentin com a noves, conten amb una llarga història d’ús en contextos tradicionals, religiosos i terapèutics en diferents parts del món alhora que acumulen un important cos d’investigació científica. Tanmateix, aquesta informació sembla ser obviada amb facilitat o hi resulta difícil d’accedir.

La manca de coneixement i l’absència d’intervencions a mida han afavorit la difusió de mites i falses concepcions sobre els consums associats a aquests compostos psicoactius, que fagociten els problemes en la salut pública i la vulnerabilitat legal de determinades poblacions. Cal tenir en compte que darrerament han sorgit nous perfils d’usuaris/es i noves tendències en els patrons d’ús, és per això que es necessiten noves intervencions: conscienciació del fenomen, bones pràctiques de tractament entre professionals de la salut, estratègies de reducció de danys, incloent informació objectiva i accessible, etc.

La Jornada del proper 9 de novembre serà la conferència final del projecte europeu Noves aproximacions en l’àmbit de les polítiques i les pràctiques relacionades amb la reducció de danys. Grup de treball: Reducció de danys en l’ús de les noves substàncies psicoactives d’origen botànic”, cofinançat per la Unió Europea, en el que hi ha participat, a més de la Fundació ICEERS, les entitats TNI (TransNational Institute)Forum Droghe i Diogenis.

L’objectiu del projecte és promoure el coneixement sobre les plantes tradicionals psicoactives que actualment es fan servir com a NPS (noves substàncies psicoactives), i fomentar bones pràctiques de reducció de riscos.

L’anomenat “fenomen de les NPS” (New Psychoactive Substances, per les seves inicials en anglès), és una prioritat d’acció per a la Unió Europea i també per a la Oficina de Nacions Unides contra les Drogues i el Crim. Això ha comportat que en els darrers anys, a nivell mundial, s’hagin posat en marxa sistemes d’alerta i d’informació, així com projectes de recerca i d’intervenció.

Programa

09:00h Registre i entrega de la documentació

09:30h Benvinguda i inauguració de la Jornada

 • Joan Colom. Sub-director general de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Òscar Parés. Sub-director de Fundació ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service).
 • Tom Blickman. Coordinador de Projectes de Transnational Institute (TNI)

10:00h Substàncies Psicoactives Atàviques en un Món Globalitzat

 • Benjamin De Loenen. Fundador i Director executiu de Fundació ICEERS.
  Cultures d’arreu del món han utilitzat plantes, fongs i animals psicoactius en els seus sistemes de salut tradicionals, en els seus processos d’organització social i presa de decisions, i per a protegir-se de les amenaces externes. En el món actual, on les societats es troben culturalment interconnectades, aquestes pràctiques s’han globalitzat i adaptat i, fa pocs anys, han estat englobades dins de les noves substàncies psicoactives (NPS) en informes d’institucions de monitoratge i control de drogues. La realitat d’aquest fenomen és complex i difereix en moltes de les seves dimensions de les NPS.

10:30h La perspectiva dels pobles originaris i dels camperols

 • Eduardo Guzmán Chávez. Sociòleg, activista i poeta.
 • Tom Blickman. Coordinador de Projectes de Transnational Institute (TNI).

Eduardo Guzmán ens parlarà de la seva experiència durant més de 25 anys de relació amb els huichols com a membre destacat de la defensa eco territorial i per la vida de les comunitats wixárika (huichols) i mestisses que habiten en l’Altiplà nord-Wirikuta (Mèxic), que pateix l’amenaça de quedar devastat per la implantació de diversos megaprojectes miners a cel obert, inclosos dins el model de producció identificat com extractivisme miner.

El TNI és una organització que fa més de 20 anys que treballa sobre com les polítiques de drogues castiguen especialment als camperols i cultivadors de plantes psicoactives tant a Amèrica del Sud com a diferents països d’Àsia.

11:00h Aspectes Ibèrics de l’etnobotànica de les plantes embriagants.

 • Giorgio Samorini. Etnobotànic independent.

Avui dia es coneixen més de mil plantes embriagants arreu del món, centenars d’elles han estat i segueixen sent utilitzades per l’home per fins religiosos, curatius, cognitius, etc. En aquesta xerrada es presentaran dades etnobotàniques i històriques de plantes i d’altres fonts embriagadores – rosella d’opi, estramoni, jusquiam, aiguamel, fongs, etc. -, amb especial referència a la península Ibèrica.

11:30h Pausa

12:00h  Cap a un model d’integració de l‘Ayahuasca en la societat actual.

L’arribada de l’Ayahuasca al món occidental i el creixement exponencial del seu ús genera moltes d’incògnites socio-sanitàries de futur però també interroga críticament al present i a la quotidianitat de la mirada imperant en l’àmbit de la salut pública.

Aquesta taula obrirà un debat al voltant dels actuals models d’integració d’aquestes pràctiques i el seu encaix en les polítiques públiques i, entre la societat civil organitzada.

 • El desenvolupament comunitari i l’autoregulació en l’àmbit de la gestió de les cerimònies amb plantes psicoactives. Jerónimo Mazarrasa. Coordinador de Projectes de Fundació ICEERS.
 • La recerca científica en l’àmbit dels centres on s’ofereixen cerimònies d’Ayahausca. Débora González. Doctora en Farmacologia Humana i Neurociències.
 • Sabers i contextos d’ús de l‘Ayahuasca: es poden integrar les perspectives xamànica i psicoterapèutica? Santiago López-Pavillard. Antropòleg. Membre del projecte d’investigació EREU MyB.

13:15h El dret a la ciència i a la investigació amb substàncies controlades: Entre els drets humans, la salut pública i la política pública. Quin marc pertoca a les “Noves” Substàncies Psicoactives (NPS) d’origen vegetal?

En els últims anys, especialment des de UNGASS 2016, el debat sobre el compliment dels Drets Humans en el marc de control de drogues s’ha intensificat. En aquest marc, el dret a investigar amb substàncies controlades i a gaudir dels resultats d’aquestes investigacions ha vingut ocupant un lloc primordial, relacionat amb l’exercici efectiu d’aquests drets en les societats democràtiques.

Les substàncies psicoactives d’origen vegetal no han quedat al marge d’aquest debat, i plantegen importants reptes de futur a mesura que s’ha globalitzat la seva utilització i s’ha incrementat la investigació científica sobre el seu potencial terapèutic, de cohesió social i de salut pública en el context actual.

 • El debat sobre els drets humans en el marc del control de drogues: Perspectives de cara al Segment d’Alt Nivell de l’ONU 2019. Constanza Sánchez. Directora de Lleis, Polítiques i Drets humans de Fundació ICEERS.
 • Vinculant l’evidència científica i el coneixement ancestral: El cas de les “Noves” Substàncies Psicoactives d’origen vegetal.  José Carlos Bouso. Director de Projectes Científics de Fundació ICEERS.
 • El dret a la investigació científica i al gaudir dels avenços científics. El cas de les substàncies controlades. Marco Perduca. Associazione Luca Coscioni.

14.30 h  Dinar

16:00h  Usos actuals: Reptes i oportunitats des de l’òptica de la Salut Pública

El usos mèdics de les substàncies psicoactives han canviat al llarg de les darreres dècades. Actualment proliferen investigacions clíniques sobre les aplicacions de diferents substàncies psicoactives com la psilocibina, la ibogaína, l’ayahuasca, el cànnabis i la MDMA per a tractar diferents patologies. Alhora proliferen els usos no clínics per part de la població general, que busca en aquestes substàncies models terapèutics alternatius. Tot això comporta unes noves necessitats tant d’investigació com d’assistència als usuaris, i noves perspectives sobre la pràctica terapèutica

 • La crisis dels psicofàrmacs. Noves perspectives en farmacoteràpia amb substàncies psicoactives. Genís Oña. Investigador. Fundació ICEERS.
 • Usos actuals, reptes i necessitat en la intervenció clínica. Resultats del projecte Psychēplants. Marc Aixalà. Director de Serveis d’Integració de Fundació ICEERS.
 • Controvèrsies entre la mirada hegemònica de la psiquiatria i les pràctiques de salut mental i espiritual amb centenars d’anys de tradició.  Tre Borràs. Psiquiatra – psicoterapeuta. Directora del Pla d’accions sobre drogues.

17.30 h  Debat amb el públic i conclusions

 

Programa en PDF

Adreçada: a professionals de la salut, o d’altres àmbits, que tenen relació amb el món de les drogues, tècnics en prevenció de les drogues, o persones interessades sobre aquesta temàtica.

Data: 9 de novembre de 2018

Informació:    drogues.salut@gencat.cat    cristinasanchez@iceers.org

La data límit d’inscripció finalitza el 31 d’octubre

La matrícula és gratuïta. La inscripció s’ha de realitzar omplint el formulari online.

On : Edifici Salvany. C/ Roc Boronat ,  81-95. 08005 Barcelona

Font original : drogues.gencat.cat

Deja un comentario