Informe OMS: Els efectes socials i de salut del consum de cànnabis no mèdic

informe-oms-consumo-cannabis-no-medico

L’objectiu de l’informe tècnic és presentar els coneixements actuals sobre els efectes que té el consum de cànnabis recreatiu sobre la salut. A més, també obre la possibilitat d’identificació de futures àrees de recerca en aquest camp.

informe-oms-consumo-cannabis-no-medico

El cànnabis és globalment la substància psicoactiva més comunament utilitzada sota control internacional (entre les substàncies il·legals). El 2013, s’estima que 181.800.000 de persones de 15 a 64 anys van utilitzar cànnabis per finalitats no mèdiques a nivell mundial (interval d’estimació entre 128,5 i 232.100.000) (UNODC, 2015). Hi ha una preocupant demanda creixent pel tractament dels trastorns per ús de cànnabis i les condicions de salut associades als països d’ingressos alts i mitjans, i s’ha prestat més atenció als efectes en la salut pública del consum de cànnabis i els desordres relacionats amb els diàlegs de política internacional. Tot això ha contribuït a la decisió de publicar aquest informe d’actualització sobre els efectes sanitaris i socials del consum no medicinal de cànnabis.

El 1995, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va convocar una reunió d’experts sobre el cànnabis que va portar al desenvolupament d’un informe sobre les conseqüències per a la salut del consum de cànnabis (OMS, 1997). Des de llavors s’ha realitzat investigació significativa sobre els efectes del consum de cànnabis en la salut.

L’OMS (a través del seu Departament de Salut Mental i Abús de Substàncies) va organitzar una reunió d’experts els dies 21 i 23 d’abril de 2015 per revisar i resumir els coneixements disponibles sobre els efectes del consum no medicinal de cànnabis en la salut i el funcionament psicosocial. La reunió va ser organitzada pel Ministeri de Salut i Afers Socials de Suècia.

L’objectiu de la reunió era examinar les últimes proves de l’impacte del consum no medicinal de cànnabis en la salut, definida per l’OMS com un estat de complet benestar físic, mental i social i no simplement l’absència de malaltia o dolència. La reunió també va abordar les respostes del sistema de salut als trastorns de consum de cànnabis i altres condicions de salut causades o associades per l’ús no medicinal de cànnabis. Es van identificar prioritats per a la recerca internacional en aquestes àrees, però l’ús mèdic del cannabis i els cannabinoides estava fora de l’abast de la reunió.

Aquesta publicació es basa en les contribucions d’una àmplia gamma d’experts i investigadors de diferents parts del món. L’objectiu és presentar els coneixements actuals sobre l’impacte del consum no medicinal de cànnabis en la salut. En el procés de finalització del present informe es va examinar l’actualització sobre el cànnabis i haixix (Madras, 2015), encarregat per la Secretaria del Comitè d’Experts de l’OMS sobre la Dependència de Drogues i presentat en la 37a reunió d’aquest Comitè d’Experts al novembre 2015 (OMS, 2015).

DESCARGAR PDF (2776KB)  (en anglès)

Font: www.lasdrogas.info

Deja un comentario