Informe dels serveis d’atenció a les drogodependències de Catalunya

1

Inicis de tractament, substàncies tractades, gènere, situació laboral, i altres dades de les persones ateses a la XAD d’aquest passat 2013.

 

 

1

 

Ja podeu descarregar-vos l’informe del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SID), corresponent a l’any 2013, que inclou un resum gràfic .

El SID és un sistema d’informació que monitoritza l’activitat de diferents serveis especialitzats d’atenció a les drogodependències, amb la finalitat de proporcionar dades per a la vigilància epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues i per a la planificació i l’avaluació de serveis sanitaris.

L’any 2013, els centres de la XAD van notificar un total de 12.922 inicis de tractament ambulatori, principalment per abús o dependència de l’alcohol (47,05% dels casos notificats), la cocaïna (21,43%), l’heroïna (12,03%), el tabac (4,19%), i els derivats del cànnabis (12,01%).

Els centres de la XAD, van declarar un total de 306.201 visites individuals43.452 assistències de pacients a grups terapèutics, 6.568 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 5.578 desintoxicacions ambulatòries i 114.122 determinacions analítiques de drogues a l’orina.

A més, al finalitzar l’any 2013, hi havia un total de 8.029 persones en tractament de manteniment amb metadona, principalment en els centres ambulatoris de la XAD (63,4% dels casos en tractament) però també en centres específics de dispensació, centres penitenciaris i oficines de farfmàcia.

Gràfiques interessants :

 

 

234

Descarrega l’Informe SIDC 2013 en pdf

Font : drogues.gencat.cat

Deja un comentario