I Jornada de centres educatius saludables

salut3

I Jornada de centres educatius saludables

El  dimecres 20 febrer, de 16.00 a 19.30 h, l’Agència de Salut Pública de Barcelona organitza aquesta  jornada dirigida al professorat de secundària, primària i infantil  de la ciutat de Barcelona.

L’entorn escolar, com a espai educatiu i de desenvolupament que  acull a tota la població infantil i adolescent, és un dels espais on més  es pot incidir per treballar el valor de la salut i generar comunitats amb  conductes i actituds saludables. És per això que des de l’Agència de  Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’ofereix als centres educatius de la ciutat un seguit de serveis per aplicar activitats i programes de promoció de la salut en el marc escolar. Aquesta tasca té com a objectiu principal promoure l’adquisició d’hàbits saludables dins de la comunitat educativa, i subministrar recursos i eines de treball al personal docent: formació, suport, assessorament i material. 
Els centres educatius saludables de la ciutat
El curs 2008-09 dotze centres de Barcelona van assumir el repte de  participar en la implantació i desenvolupament del projecte Fem Salut!  que pretén ajudar als centres a construir un pla integral de salut que  asseguri una intervenció continuada, coherent i seqüenciada d’acord amb les necessitats específiques de la comunitat. Aquest grup de  centres, que hem anat creixent fins els actuals vint, voldríem utilitzar la  experiència acumulada al llarg d’aquests quatre anys de treball per començar a construir la Xarxa d’Escoles Saludables.
L’organització d’aquesta jornada conjuntament amb l’ASPB respon a aquest objectiu i es constitueix com la primera acció de la seva agenda.
L’estratègia Fem Salut!
Fem Salut! és una estratègia que orienta la promoció d’entorns i conductes saludables als centres escolars: proposa establir un procés participatiu en què professorat, famílies i alumnat, amb l’assessorament i el suport dels Equips de salut Comunitària de l’ASPB, discuteixin i impulsin les accions preventives que cal instaurar al centre per tal d’assolir un entorn saludable.
Assistència certificada pel Departament d’Ensenyament  (3,5 hores de formació) i integrada dins el Pla de formació  de l’Agenda 21 (hores reconegudes).
Lloc: Sala d’actes Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia 190 (Metro: L3 Fontana).
Podeu fer les vostres inscripcions a www.ub.edu/ice/index4.htm.
Programa
 16:00 a 17:30 h
Moderadora: Maria José Miranda, Escola Virolai
Les tecnologies de la comunicació i els nous models i entorns relacionals.
Anna Pujol i Brunet, Llicenciada en Filologia catalana i experta en TAC.
Noves tecnologies i alteració d’hàbits i conductes relacionades amb la salut.
Carles Ariza, Agència de Salut Pública de Barcelona.
Projectes d’innovació a l’àmbit educatiu: com implicar a la comunitat educativa.
Maria Pau González, Professora associada UAB, UB, UIC, UVIC, EADA. 
 17:30 a 18:00 h
Pausa cafè 
 18:00 a 19:30 h 
 Moderadora: Pilar Ramos, Agència de Salut Pública de Barcelona
L’estratègia Fem Salut!
Immaculada González, Agència de Salut Pública de Barcelona.
L’experiència d’un centre saludable
Ingrid Ribelles, Escola Patufet.
Les famílies i l’alumnat hem de participar?
Xavier i María Torres, Pare i filla, Jesuïtes Casp.

Deja un comentario