Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l’abordatge de les addiccions

La Diputació de Barcelona ens presenta aquesta guia amb l’objectiu de donar criteris i estratègies transversals per incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere en tots els processos de treball: disseny, planificació, execució i avaluació de les accions preventives i serveisd’atenció de les addiccions, així com, sensibilitzar als professionals que treballen en aquest àmbit de la necessitat d’incloure en les seves actuacions l’enfoc de gènere.

prevencio drogues genere

Analitzar i tenir en compte les diferencies de gènere, les particularitats, els factors de protecció i factors de risc d’homes i dones en l’inici i el consum de drogues i altres addiccions, ajudarà a abordar adequadamentles intervencions i millorar la seva eficàcia.

Aquesta Guia s’ha elaborat tenint en compte les necessitats i dificultats expressades pels tècnics i tècniques municipals en l’aplicació de l’enfoc de gènere en la seva activitat professional, amb l’objectiu final que el document faciliti eines que donin resposta a aquestes necessitats i sigui aplicable a la realitat de cada municipi.

Podeu descarregar-vos la guia a través d’aquest enllaç.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.