Guia de tractament de la dependència de la cocaïna basada en l’evidència

guia_tractament_cocaina

El document, destinat principalment a professionals que atenen persones amb consums problemàtics de cocaïna, preten ser un pont entre la clínica i la investigació.

 

guia_tractament_cocaina

 

L’elaboració d’aquesta Guia de pràctica clínica sobre el tractament de la dependència de la cocaïna té una doble finalitat : d’una banda , oferir un recull de recomanacions basades en la literatura científica i en el consens d’experts i , de l’altra , presentar un recull i una síntesi crítica de la literatura existent en aquest àmbit .

A la Guia es troben dos tipus de recomanacions : les que es basen en l’anàlisi de la literatura científica i les resultants del consens dels professionals del nostre àmbit . Les recomanacions han estat elaborades per un grup de treball multidisciplinari de professionals del camp de les addiccions que , amb el suport de metodòlegs , s’han encarregat d’identificar , avaluar i sintetitzar la literatura científica més rellevant . El document està dirigit principalment a professionals que atenen persones amb dependència de la cocaïna .

Enllaç al document sencer

Diversos autors . Guia de pràctica clínica sobre el tractament de la dependència de la cocaïna . Drogues , Barcelona , Generalitat de Catalunya , 2011 , 247 pàgs .

 

Deja un comentario